Obědy zdarma pokračují

náhled souboruPomoci rodinám v tíživé ekonomické situaci se v závěru loňského roku rozhodla Praha 6 a nabídla, že dětem a žákům, jejichž rodiče o to požádají, zaplatí školní stravování. Protože jde o projekt, který má smysl, radnice ho prodlužuje ještě do konce letošního června. 

Oproti jiným programům měl ten šestkový velkou přednost – požádat bylo jednoduché. Rodičům dětí chodících do škol zřizovaných městskou částí stačilo napsat čestné prohlásí, že se jejich finanční situace kvůli současné ekonomické situaci zhoršila. Radnice příspěvek poslala přímo škole.


Zájem postupně rostl
Během prvních dvou měsíců, tedy v listopadu a prosinci loňského roku, mělo obědy zdarma 860 dětí, tedy 6,86 % všech dětí navštěvujících školy a školky zřizované městskou částí. Radnici to stálo 1,16 milionu korun. Když městská část prodloužila projekt o další dva měsíce, zájem mírně vzrostl – rodiče požádali o obědy zdarma pro 1079 dětí, což v přepočtu činí 8,6 % všech žáků a výdaj 1,597 milionu korun. „Na základě všech těchto čísel jsme se rozhodli, že budeme v projektu pokračovat do konce letošního školního roku,“ říká místostarostka pro školství Mariana Čapková (PRAHA 6 SOBĚ).
Stravné ve školkách se liší podle věku dětí a toho, zda zůstávají celý den, nebo pouze dopoledne. Pohybuje se kolem padesátikoruny za den, projekt tak může v rodinném rozpočtu ušetřit kolem tisícikoruny za jedno dítě. Na období březen až červen je v rozpočtu připravená částka zhruba 4,5 milionu korun. Zároveň rodiče dostanou informaci o dalších možnostech, kde mohou čerpat pomoc, například od hlavního města nebo státu.
„Podpora rodin prostřednictvím placení obědů běží a má běžet i nadále. Vzhledem k tomu, že je stále k dispozici i podpora z hlavního města, je zřejmé, že městská část by mohla hledat jiné formy podpory. To, co považuje vedení radnice za hlavní výhodu administrace příspěvků, totiž formu čestného prohlášení bez vazby na skutečnou finanční situaci rodin, stále považuji za nešťastný postup. Opravdu potřebné rodiny by totiž mohly dostat větší podporu, jde jen o to, jak je identifikovat,“ konstatuje zastupitel Jiří Benda (TOP 09). Na nedostupné srovnání dat, kolik dětí na školách využívá příspěvek ze šestkového programu, a kolik dětí využívá programy hlavního města nebo státu, které jsou nastaveny „přísněji“, upozorňuje i zastupitelka Tereza Hubáčková (Piráti): „Chceme, aby úředníci zjistili, proč rodiny v našem programu nevyužívají existující podporu – jestli je to pro ně příliš složité, nevědí o ní, nebo jen nesplňují jejich podmínky. Pokud tato data nezískáme a s rodinami nebudeme dále pracovat, stane se náš příspěvek jen líbivou záplatou, nikoli skutečnou pomocí.“