Úspory energií, které chce řešit radnice Prahy 6

náhled souboruVedení Prahy 6 – v souladu se svým programovým prohlášením, které přijalo začátkem letošního roku – se více zaměří na energetické úspory a racionální provoz svých budov. Proto také nově připravuje takzvaný energetický management.

Praha 6 postupně připravuje a realizuje projekty úsporného provozu budov. Už minulé zastupitelstvo nechalo vypracovat audit zaměřený zejména na školské objekty. Postupně se nejen školy a školky zateplují, lépe se hospodaří s vodou a dalšími energiemi. „Co však zatím městské části chybělo, je systematický přístup a koordinace těchto projektů. Proto nyní plánuje pasportizaci budov a sjednocení všech projektů,“ vysvětluje místostarosta pro uzemní rozvoj a oblast smart city Václav Kožený (ODS). K tomu využije takzvaný energetický management, což je systém, který slouží pro monitoring budov a jejich případnou rekonstrukci či změnu vytápění. „Prvním krokem přípravy je instalace čidel v obecních budovách, zejména v těch školních, které budou sledovat spotřebu elektřiny, plynu, tepla a vody,“ říká Jan Decker (KDU-ČSL), zastupitel a člen představenstva SNEO zodpovědný za energetiku. Po školních budovách by měl stejný proces pokračovat u dalších budov městské části, tedy domovů s pečovatelskou službou, léčebny dlouhodobě nemocných, poliklinik, radnice a podobně. Důležité je řešit energetiku komplexně, tedy neorientovat se pouze na vytápění, ale hledat úspory elektřiny, plynu, vody. Informace ze všech odečtů by měla dostávat radnice v jedné aplikaci. ­Koordinátorem by měl být energetický manažer, kterého Praha 6 hledá.


Deset vybraných škol
Z prvních energetických analýz, které má už městská část k dispozici, vyšlo deset školních budov, které mají největší potenciál k úsporám. Jde o hlavní budovu ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, ZŠ Emy Destinnové, ZŠ a MŠ Bělohorská, MŠ Za Oborou, Waldorfskou školu, ZŠ náměstí Svobody, školku Juárezova a základní školy Norbertov, Na Dlouhém lánu a Českomalínská. Například ve Waldorfské škole se už při monitorování odhalila vyšší spotřeba energie a jen optimalizací a správným nastavením topného systému došlo k určitým úsporám téměř okamžitě.
Pro těchto deset budov se nyní připravuje detailní analýza, jejíž součástí bude také příprava podkladů pro získání dotace, která by Praze 6 umožnila na vybraných budovách udělat více úsporných opatření. Souběžně městská část využije na jejich financování takzvané Energy Performance Contracting (EPC).


Co je EPC?
Energy Performance Contracting (EPC) neboli energetické služby se zárukou je metoda, která organizacím umožňuje modernizovat energetickou infrastrukturu, aby docházelo ke snížení spotřeby energie a dalších nákladů, aniž by musely investovat vlastní kapitál. Většinu rizik nese dodavatel energetických služeb, což je jediný subjekt, který zajišťuje finanční prostředky a garantuje výši úspor i návratnost investic. Zákazník, tedy v tomto případě Praha 6, mu splácí vložené prostředky až z dosažených úspor na provozních nákladech. V okamžiku, kdy je investice splacena, veškeré úspory zůstanou v rozpočtu městské části. Dodavatele radnice bude hledat ve výběrovém řízení, přičemž jedna firma zajišťuje komplexní projekt: od zajištění financování přes zpracování energetické analýzy až po instalaci zařízení, proškolení personálu a shromažďování a kontrolu dosažených výsledků. Program EPC patří mezi dlouhodobé projekty, trvá zpravidla sedm až patnáct let, kdy se investice splácí dodavateli. Je třeba podotknout, že dodavatel úspory garantuje, nestane se tak, že by se investice do budov nevracely. Dodavatel také po celou dobu zajišťuje dohled nad správným fungováním instalovaných technologií.
Energetické úspory chce radnice řešit komplexně, tedy včetně modernizace technologií budov.
Tam, kde to bude vhodné a technicky možné, by městská část ráda instalovala fotovoltaické panely a ráda tak městské budovy zapojila do systému takzvané komunitní energetiky.

Energetika v programovém prohlášení rady
V programovém prohlášení na roky 2022 až 2026 si rada městské části dává tyto cíle:
⟶ Realizovat energetické úspory pomocí zavádění nových technologií. Podpořit zateplování budov a realizovat komplexní energetický management na spravovaných budovách.
⟶ Podpořit čerpání souvisejících dotací zejména z evropských fondů.
⟶ Energetické úspory a instalace obnovitelných zdrojů energie ve školních budovách a dalších obecních­ nemovitostech, zřízení pozice energetického ­manažera.
⟶ Podpora energetických úspor, instalace obnovitelných zdrojů energie v budovách na území městské části ve vlastnictví třetích osob, podpora komunitní energetiky – poradenství a osvěta v oblasti dotačních příležitostí, úspor energie a realizace obnovitelných zdrojů.
⟶ Podpora komunitní energetiky a vytvoření doporučení pro instalace fotovoltaických panelů.