Nápad pro Šestku se vrací

náhled souboruPo dvouleté pauze se v září opět vrátí participativní projekt Nápad pro Šestku – s vyšším rozpočtem a otevřený pro teenagery od patnácti let. 

Už popáté mohou lidé z Prahy 6 navrhovat a rozhodovat o tom, jak vylepšit, kultivovat a oživit veřejný prostor kolem sebe.

O milion korun více
V rozpočtu městské části je na realizaci nápadů vyčleněno šest milionů korun, tedy o milion více než v minulých ročnících, ovšem na trochu delší dobu realizace. Z této sumy má jít 2,4 milionu korun na takzvané malé projekty, 3,6 milionu na velké. Za malé se považují ty s cenou realizace od 50 do 400 tisíc korun, velké jsou ohraničeny jedním milionem korun. Hlasování proběhne formou nákupního koše, při němž budou moci lidé vkládat jednotlivé projekty dle své preference do koše nápadů do okamžiku, kdy vyčerpají limit 3,6 a 2,4 milionu korun. Pořadí, v jakém je do koše vloží, nemá žádnou váhu, vždy jde o jeden hlas pro vybraný projekt.

Zapojit se může více lidí
Aby se do letošního Nápadu pro Šestku zapojilo více navrhovatelů i hlasujících, upravuje městská část okruh účastníků. Navrhovat nápady mohou teenageři už od 15 let.
S nápady mají možnost přijít opět nejen lidé, kteří mají na šestce trvalé bydliště, ale také ti, kdo tu bydlí, pracují, chodí do škol, tráví svůj volný čas. Pravidla říkají, že každý projekt musí mít nejen svého autora, ale také spoluautora, a stačí, když se jen jeden z nich prokáže trvalým bydlištěm na šestce.
Do letošního ročníku mohou autoři hlásit i nápady, které v minulých ročnících neuspěly. Platí, že jeden člověk smí být autorem nebo spoluautorem maximálně dvou projektů.
„Mladší navrhovatelé mohou přinést svěží a zajímavé nápady. Je dobře, že se Nápad pro Šestku vrací, náš společný veřejný prostor má stále ještě hodně zanedbaných míst s potenciálem,“ vítá snížení věku zastupitel Martin Polách (ANO).

Větší šance na realizaci vašich nápadů
V pátém ročníku by chtěla městská část napravit problém, který doprovázel předchozí ročníky – tedy vyvarovat se situace, kdy projekt získal podporu veřejnosti, ale poté se ukázalo, že je na místě buď nerealizovatelný nebo se musí více či méně pozměnit, případně že rozpočet vůbec neodpovídá realitě. Proto si radnice nechává více času na posouzení návrhů před tím, než je pustí do závěrečného hlasování. Konzultovat jejich proveditelnost bude participační tým s jednotlivými odbory radnice. U vybraných projektů také zorganizuje setkání s veřejností na místech, kde se má nápad realizovat, aby se ujistila, zda s ním souhlasí i ostatní obyvatelé. V některých případech bude muset navrhovatel získat i podpůrné hlasy z okolí nápadu. Tím vším by chtěla městská část zajistit, aby vítězné nápady byly nejen realizovatelné, ale také se maximálně do dvou let dokončily. Proto také bude referentka participace ve větším kontaktu s navrhovateli nápadů. Nakonec o zařazení návrhů do hlasování rozhodne odborná komise, čímž se radnice zaváže, že vítězné návrhy realizuje. „Budeme ale systematicky pracovat i s náměty, které do hlasování neprojdou. Třeba je rozpracovat v širším měřítku a provést jako vlastní akci radnice,“ zvyšuje motivaci pro navrhovatele Oldřich Kužílek (STAN), který je na radnici odpovědný za participaci a projekt s týmem spolupracovníků připravuje.
Oproti minulosti padlo pravidlo, že lze projekty na kultivaci prostoru provádět pouze na pozemcích městské části nebo hlavního města. V tomto ročníku to mohou být i veřejná místa ve vlastnictví organizací či fyzických osob. Ovšem autor musí do rozhodnutí komise s vlastníkem dojednat, že s projektem souhlasí. Na takových místech mohou uspět jen projekty, které budou spočívat v umístění laviček, pítek či jiného mobiliáře. Komu pozemek patří, lze najít například na stránkách IPR Praha nebo lze kontaktovat referentku participace na e-mailu hhimmelova@praha6.cz nebo ne tel. 220 189 158.
„Podporujeme všechny formy zapojení občanů do rozhodování o veřejném prostoru a participativní rozpočet je jedna z nich. Doufejme jen, že se předchozí neúspěchy s realizacemi i problémy s vyšším množstvím nápadů, které byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek, podaří v letošním ročníku díky novým pravidlům odstranit. Aktivní občané jinak ztrácí o tuto formu participace zájem a to je velká škoda,“ konstatuje zastupitel Antonín Štogr (Piráti).

Harmonogram 6. ročníku Nápadu pro šestku
⟶ 1. září až 23. října 2023 – přihlašování projektů
⟶ 24. října až 16. března 2024 – úpravy a posuzování realizovatelnosti nápadů
⟶ 1. až 30. dubna 2024 – hlasování
⟶ květen 2024 – vyhlášení výsledků, 2024–2025 realizace.