Budoucnost Veleslavínského zámku je opět nejistá

náhled souboruŠkola, kulturní centrum, prostor pro komunitní akce, park otevřený pro veřejnost – ještě loni se zdálo, že Veleslavínský zámek se otevře v řádu několika let lidem a stane se přirozeným centrem Veleslavína. Letos je ale vše opět jinak.

Městská část chtěla v první fázi otevřít park pro veřejnost a umožnit v areálu konání kulturních a komunitních akcí, protože Veleslavín postrádá přirozené centrum pro trávení volného času. Vzhledem k velikosti celého areálu a jeho aktuálnímu špatnému stavu bohužel není v kapacitách Prahy 6 řešit budoucnost Veleslavínského zámku samostatně, a proto chtěla plány uskutečnit spolu s hlavním městem.
„Dlouhodobě jsme byli zástupci hlavního města ubezpečováni, že trvá zájem Prahy na řešení situace Veleslavínského zámku, ať už krátkodobé nebo v delším časovém horizontu. V této věci jsem absolvoval řadu jednání a snažil jsem se zprostředkovat dohodu mezi státem a hlavním městem,“ říká místostarosta pro majetek Petr Prokop (STAN). V závěru loňského roku hlavní město přehodnotilo svůj postoj a závazek vůči veřejnosti získat zámek do svého majetku v rámci směn se státem. Zároveň hlavní město odmítlo dále prodloužit výpůjčku od státu a od nového roku budoucnost zámku přestalo, s odkazem na vysokou cenu, řešit.
„Hlavní město mělo prioritně zájem o bezúplatný převod zámku Veleslavín a nikoli o úplatný, za což lze považovat i takzvané vzájemné převody majetku mezi státem a hlavním městem. Navíc stát za zámek požaduje protihodnotu 523 milionů korun, což považujeme za nepřiměřené. Ve chvíli, kdy není ochotný převést nemovitost na Prahu bezúplatně, nedává nám smysl pokračovat v krátkodobých výpůjčkách, protože to není řešení situace,“ vysvětluje rozhodnutí Prahy Adam Zábranský (Piráti), radní hlavního města pro majetek. A dodává, že zvelebení a uvedení zámku do provozuschopného stavu bude vyžadovat investice v řádu dalších stovek milionů korun. „Přesto máme zájem o zámek i nadále pečovat, což si myslíme, že by stát mohl a měl uvítat,“ říká radní Zábranský. Praha 6 se tak v závěru roku dostala do nečekané a nezáviděníhodné situace. „Byli jsme nuceni ve velice krátkém čase reagovat na nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k převzetí výpůjčky včetně všech souvisejících nákladů v řádech milionů korun ročně. Tuto nabídku jsme museli prozatím odmítnout, protože zatím nemáme zpracovanou vizi dlouhodobého ekonomicky udržitelného využití zámku v nové situaci bez účasti hlavního města Prahy, a bez této jasné vize nemůžeme vynakládat zodpovědně prostředky z rozpočtu městské části na údržbu a správu areálu,“ vysvětluje Petr Prokop. Radnice však i nadále nabízí hlavnímu městu spolupráci v úrovni správy a údržby parku, organizace akcí pro veřejnost i budoucí investice do rekonstrukce některých objektů v rámci areálu. Co když ale k dohodě nedojde, hrozí opět dražba a převod do soukromých rukou, čemuž se už jednou podařilo zabránit pod tlakem veřejného mínění? „Další postup se bude odvíjet od postoje hlavního města a městské části Praha 6,“ reaguje Michaela Tesařová, tisková mluvčí ÚZSVM.