Radnice opět podpoří sportovní aktivity seniorů

náhled souboruOsm set tisíc korun je v rozpočtu Prahy 6 připraveno na podporu sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením. Žádat o ně lze od 14. do 29. února. 

Dotace z programu Senior & handicap sport na Šestce lze čerpat na akce a aktivity, které se konají v letošním roce. Minimální částka je deset a maximální devadesát tisíc korun. Spoluúčast není nutná, ale při hodnocení žádosti se k ní bude přihlížet.
Cílem tohoto dotačního programu je rozšířit stávající nabídku sportovních aktivit pro seniory starší šedesáti let a osoby se zdravotním postižením, přispět k jejich větší integraci do společnosti a nabídnout jim sportovní vyžití, při němž budou smysluplně trávit volný čas, podpořit kladný vztah ke sportu, rozvíjet mezilidské vztahy, talent a schopnosti a upevňovat zdraví a zdravý životní styl.
O dotace mohou žádat podnikající fyzické osoby a právnické osoby včetně spolků, obecně prospěšných společností, zapsaných ústavů a také příspěvkové organizace. Jeden žadatel smí podat pouze jednu žádost.
Podrobnosti lze najít a žádosti podávat prostřednictvím formuláře na webové stránce praha6.cz/dotace.