Studie Baba centrum

náhled souboruArchitektonickou osadu Baba obdivují odborníci i turisté. Než se mezi unikátní a cenné stavby dostanou, musejí projít či projet kolem ne příliš lákavě vypadající prodejny a poradit si s dopravními nedostatky. To by mělo vyřešit nové pojetí centrálního prostoru. 

„Lokalita není dotvořena, chybí místo pro setkávání, nefunguje doprava a vzhled stávající prodejny Alberta do lokality v blízkosti funkcionalistických vil a kostela u Matěje nezapadá,“ říká místostarosta pro územní rozvoj Václav Kožený (ODS). Protože pozemky v tomto místě vlastní několik majitelů a investorů, koordinace, jak prostor řešit, se ujala městská část, podobně jako to dělá například při koordinaci obchodního centra Šárka Na Červeném vrchu.
Jde o první návrh, který byl zadán v roce 2022 na základě dohody investorů v území a městské části.
„Studie byla připravena ve spolupráci s památkáři a má vytvořit nové pojetí přístupového místa do lokality funkcionalistických vil Baba 1932,“ uvádí starosta Jakub Stárek (ODS). Zastupiteli Ondřeji Vykoukalovi (Piráti) ovšem vadí, že nebyla připravena spolu s místními obyvateli: „Je to další příklad, kdy vedení radnice zcela ignoruje místní občany. Jinak si nelze vysvětlit, proč studie vznikla bez jakékoli participace. Navíc v situaci, kdy již jednu studii, která naopak vznikla v úzké spolupráci s veřejností, máme.“

Dopravní řešení
Cílem studie je kromě jiného najít dopravní řešení křižovatky ulic Na Štáhlavce, Matějská a Šárecká, kterou už dvakrát řešila Technická správa komunikací, ovšem bez úspěchu. Proto jsou zde stále takové dopravní nedostatky, jako nemožnost dojet k usedlosti Kodymka, napojení ulice Starého a Nathanaelky, nevyřešené návštěvnické parkování pro restauraci U Matěje. Díky nově navrženému kruhovému objezdu, který vychází ze všech variant jako nelepší tak Kodymka nebo restaurace Na staré faře získají po padesáti letech znovu normální, regulérní, rovnoprávné dopravní napojení.
Navíc by se v této lokalitě měla už letos stavět trolejbusová trať, probíhají rekonstrukce ulic Šárecká a Na Pískách. To vše ovlivní tvar a podobu křižovatky, proto bylo třeba dopravní situaci řešit zavčasu.
„Samotné řešení kruhové křižovatky je brutálním prvkem v tomto území, ­navíc nefunkční pro průjezd plánovaných trolejbusů,“ kritizuje zastupitelka Eva Smutná (TOP 09) a nabádá k tomu, aby radnice respektovala závěry koncepční studie z roku 2022, zadanou hlavním městem, která koordinuje ­zájmy památkové, architektonicko-urbanistické a zároveň požadavky místních obyvatel.
Autoři studie však při přípravě spolupracovali i s projektanty trolejbusové trati a křižovatku navrhli tak, aby trolejbusům vyhovovala.

Centrální prostor
V rámci této studie řeší architekt Stanislav Fiala i vlastní podobu nákupního centra. Zvolil ale avantgardní řešení, které veřejnost nepřijala dobře. „Místo regulace dostala Praha 6 návrh kompletního prostavění s trojnásobným navýšením ploch včetně nových bytů, nesmyslným, uměle navrženým ´náměstím´ kdesi nahoře, totálním propojením všech pojížděných komunikací na úkor zklidněných ploch pro pěší, a to vše zabaleno v designu a hmotě, která je přesným opakem toho, co na Babě máme chránit,“ tepe návrh zastupitel Martin Polách (ANO).
Je třeba připomenout, že studie ­slouží pouze ke stanovení výšek a rozměrů, vyjadřuje pouze základní regulační parametry a naznačuje limity. Terén v této části má výškový rozdíl tři a půl metru. Proto lze například současnou prodejnu potravin ukrýt a nechat z ní viditelnou pouze vstupní část, prostor nad ní osadit zelení, vytvořit obchody, kavárny a další služby, které mohou celé místo zatraktivnit. Vůbec to neznamená, že by stavba použitá ve studii na tomto místě v budoucnu vnikla. Jaká bude konečná podoba tohoto místa, to bude řešit až další dokumentace, kterou budou připravovat a hradit majitelé nemovitostí. 

Setkání občanů o Babě
Jak chránit unikátní osadu Baba? Jak řešit dopravu v této lokalitě? Jak dát důstojnou podobu vstupní části architektonicky cenné lokality? Zajímají-li vás odpovědi na tyto otázky nebo máte další, přijďte na setkání s občany, které se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od 15 hodin. Místo konání radnice ještě upřesní, najdete ho na praha6.cz.