Zápisy do školek jsou 2. května

náhled souboruVe středu 3. dubna se otevře registrace k zápisům na webu jakdoskolky.cz. Zde bude možné předvyplnit přihlášku do školky, a to až do 1. května. Zápisy do školek proběhnou ve čtvrtek 2. května. 

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Rodiče si samozřejmě mohou vybrat jakoukoli školku a podat více přihlášek. Na webu jakdoskolky.cz se jim pak údaje z té první automaticky přepíšou do všech dalších.
⟶ V den zápisu je třeba přijít s dítětem do školky osobně a přinést s sebou vyplněnou, podepsanou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře. Dále rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii. A také doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii. Jako doklad o trvalém pobytu poslouží i občanský průkaz rodiče dítěte nebo zákonného zástupce, případně výpis z evidence obyvatel. Naopak nájemní smlouvu nelze považovat za doklad o trvalém pobytu.
⟶ Po odevzdání přihlášky do mateřské školy můžete opět na stránkách jakdoskolky.cz anonymně sledovat, jak váš syn či dcera postupují přijímacím řízením. Dne 3. května od 10.30 do 11.30 hodin dostanete možnost nahlédnout do spisu dítěte a ve 12 hodin se na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol objeví seznamy přijatých dětí pod unikátními registračními kódy, které obdržíte v mateřské škole při zápisu.
⟶ 6. května mezi 13. a 17. hodinou musíte odevzdat do mateřské školy, kam bylo vaše dítě přijato a chcete, aby ji navštěvovalo, zápisový lístek, který dostanete při zápisu.
⟶ Od 4. května lze také sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí, seznamy se budou aktualizovat ředitelkami škol jedenkrát týdně.
⟶ 20. května se sejmou zveřejněné výsledky zápisu z nástěnek a webů škol.
Pokud nebudete mít ani na konci května pro své dítě místo ve školce, stále existuje reálná šance, že se do školky dostane v průběhu následujících měsíců. V posledních letech se totiž daří přijmout do mateřských škol zřizovaných městskou částí všechny děti starší tří let a někde dokonce i mladší.
O osobní údaje dětí se rodiče nemusí obávat, zápisový systém je chráněnen pomocí PIN přes SMS a má poztivní stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů.