Náměstí Interbrigády oživí pomník Pražského povstání

náhled souboruPark proměněný na městskou zahradu a interaktivní památník Pražského povstání – tak by mělo v budoucnu vypadat náměstí Interbrigády.

Poslední změnou, ke které na náměstí Interbrigády došlo, bylo odstranění Koněvovy sochy v roce 2020. „Toto místo je historicky velmi zatížené, diskuze o tom, zda tady má, nebo nemá stát socha maršála Koněva, probíhala prakticky od začátku devadesátých let," připomíná radní pro kulturu Jan Lacina (STAN). Zastupitelstvo o jejím odstranění rozhodlo až v září 2019 a k samotnému odvezení došlo v dubnu následujícího roku. „Na radnici jsme se shodli, že místo této sochy by byl vhodný pomník lidem, kteří nejen padli, ale i bojovali v Pražském povstání. Praha 6 a zvlášť Bubeneč a Dejvice jsou velmi prosyceny vojenským fenoménem, památník účastníkům Pražského povstání se sem tedy hodí," vysvětluje radní Lacina.
„Vedení Prahy 6 nedodrželo původní usnesení zastupitelstva z roku 2019, které po vypjatých chvílích spojených s historicky správným odstraněním Koněvovy sochy rozhodlo, že se má stavět Památník osvobození. Pomník Pražského povstání je výrazným posunutím vůle zastupitelstva, ale i přesto si myslím, že výsledná podoba je důstojná, a kvituji zejména množství zeleně a meditační charakter místa," říká zastupitel Ondřej Chrást (Piráti).
Na podobu památníku vypsala městská část dvoukolovou výtvarně-architektonickou soutěž pořádanou organizací Czechdesign. „V Praze 6 máme tradici v otevřených architektonických soutěžích. Myslím, že právě proto se nám daří udržovat veřejný prostor v tak vysoké kvalitě, což prokázala i soutěž na pomník Pražského povstání," říká starosta Jakub Stárek (ODS). Vítězem se stal návrh ateliéru RSAA pod vedením Bronislava Stratila, zahradní architektky Lucie Miovské s výtvarnou spoluprací sochaře a designéra Jakuba Berdycha
Karpelise.

Park a bulvár
Památník Pražského povstání nazvaný Voláme všechny... se stane významným doplňujícím prvkem nově zrekonstruovaného náměstí Interbrigády. Autoři zde nechtěli postavit monument, kolem kterého budou lidé pouze procházet, ale vytvořit prostor, který by byl co nejužitečnější pro všechny. „Náš návrh jsme zaměřili tak, abychom vytvořili klidné místo a park pro rezidenty, samotný památník je jakýmsi bonusem navíc v tomto prostoru," říká vedoucí vítězného týmu Bronislav Stratil.
Náměstí Interbrigády se nově rozdělí na bulvár, hlavní pobytovou plochu náměstí, kde se nabízí prostor pro outdoorové kulturní a společenské aktivity, a na park spíš připomínající zahradu.
Samotný pomník má podobu zvednutého cípu parku. Ten podle autorů evokuje temnou energii zla války, nad kterou vítězí potřeba svobody. Zelená střecha památníku je pochozí a může sloužit jako místo odpočinku nebo jako amfiteátr. Interaktivním bodem památníku je tlampač s mluvítkem, který
zve kolemjdoucí ke spoluúčasti a zapojení a ztělesňuje svobodu projevu a demokracii.
Památník lemuje hlavní cesta, která dostala jméno Pietní a vede přes celý park. „Tato cesta v sobě integruje celou sérii doprovodných prvků: je místem ceremonií například pro kladení věnců, ve stejné ose je umístěn název památníku a participativní mluvítko. Na křížení cest se nachází model Prahy s místy barikád Pražského povstání a v protilehlé straně parku plastika s panoramatem Hradčan, sloužící jako herní výtvarný
prvek na nově vzniklém dětském hřišti," doplňuje Bronislav Stratil.
Do středu parku autoři umístili malý monolit, sloužící jako model povstání. Na své nakloněné ploše nese plastický abstrahovaný reliéf pražského údolí s řekou Vltavou a zlaté body zobrazující 2200 barikád.