Podpora pro projekt gymnázia Duhovka

náhled souboruUž podruhé během měsíce se na radnici diskutovalo o dostavbě Gymnázia Duhovka. Po setkání s občany se tento bod – i vzhledem k petici s osmi sty podpisy – dostal na dubnové jednání zastupitelstva.

Projekt nové školy představil zakladatel Duhovky Tomáš Janeček. Uvedl, že k Základní škole Duhovka by rád
přidal osmileté gymnázium, přibližně pro 350 studentů, a čtyřleté gymnázium pro dvě stovky žáků. Na Břevnově by tak vznikl kampus pro děti od šesti do devatenácti let, které by zde získaly kompletní anglicko-české montessori vzdělání. Rozšíření si ovšem žádá novou školní budovu. Tu chce Duhovka postavit na pozemcích, které má pronajaté od městské části do roku 2054 a na kterých měla před lety společnost SNEO
stavět – získala pro to i stavební povolení – sedmipatrový domov pro seniory. Pozemky jsou v územním plánu určené pro veřejnou výstavbu.

Proč škola vadí?
Nová budova by se však měla nacházet na pozemcích mezi dvěma stávajícími budovami – soukromou základní školou Duhovka a školou Pod Marjánkou, kde je nyní volná plocha a zeleň.
Na zastupitelstvu vystoupila i iniciátorka petice Radka Malik a shrnula, proč by se v této lokalitě neměla stavět další školní budova. Kromě nich se zde nachází ještě základní školy Marjánka, speciální a praktická škola a školka Jílkova. Celkem chodí do těchto škol přes dva tisíce dětí, což by podle kritiků působilo komplikace zvlášť během ranní špičky, kde se zhruba během hodiny před začátkem vyučování potřebují všichni žáci a studenti dostat do škol. Další z diskutujících občanů, Václav Klusák, vyjádřil obavu z ohromného množství aut, kterými budou rodiče přivážet děti na vyučování. Podle něj také tramvaje a hromadná doprava jsou dnes v této lokalitě přeplněné, a tedy ani veřejná doprava nemá kapacitu přivážet
sem další stovky lidí.
Odpůrcům projektu vadí i zásah do zeleně a kácení třiceti zdravých stromů: „V této školské lokalitě, vzdálené padesát metrů od dopravně přetížené Patočkovy ulice, je každá zeleň drahocenná," upozornila zastupitelka Eva Smutná (TOP 09). Vadí také to, že během budování školy budou žít děti dva roky na staveništi.
V diskuzi také zazníval argument, že by měla Praha 6 podpořit stavbu Gymnázia Duhovka, ovšem na jiném místě, než je pozemek v Břevnově. Například zastupitelka Eva Tichá (Piráti) za celý klub konstatovala, že Piráti podporují stavbu školy Duhovka, považují ji za velmi dobrý projekt, ovšem stavba nesmí vyrůst na hřišti mezi dvěma jinými školami.

Hlasy pro školu
Jak na setkání s veřejností, tak na zastupitelstvu vystoupili i lidé podporující stavbu školy. Byli mezi nimi nejen rodiče žáků školy, kteří argumentovali tím, že rozhodně nejde o elitní školu určenou pouze pro bohaté rodiny, ale pro děti, jejich rodičům záleží na vzdělání. „Moje dcera ve druhé třídě plynně mluví anglicky, což nám nejsou státní školy schopné nabídnout," konstatovala jedna z maminek a doplnila, že v době, kdy je na šestce nedostatek míst na gymnáziích, by se měl soukromý investor podporovat, zvlášť když zastupuje stát.
Proti tomu, aby se proti sobě stavělo školství obecné a soukromé, vystoupil i místostarosta pro majetek Petr Prokop (STAN). „Není pravda, že bychom upřednostňovali zájmy soukromých škol před veřejnými. Investice do veřejného školství v Praze 6 jsou masivní, plyne na ně velká část obecního rozpočtu," připomněl místostarosta.
Na podporu dostavby vystoupila i Tereza Blažek Černianská, zástupce volejbalového oddílu Tatran Střešovice. Ten by díky dostavbě školy a novým tělocvičnám mohl rozšířit tréninky a sportování dětí. Že by tělocvičny sloužily veřejnosti i sousedním školám – těm i v dopoledních hodinách –, několikrát zdůraznil i majitel Duhovky.

Ano nové škole
Zastupitelé po diskuzi souhlasili s obecným záměrem výstavby Gymnázia Duhovka, pro hlasovalo 24 z 45, ovšem v usnesení si stanovili několik podmínek: patří mezi ně uzavření smlouvy o takzvaném poskytnutí práva stavby, která bude řešit otázku budoucího nabytí stavby po skončení pronájmu v roce 2054 do majetku městské části ve stavu, který dovolí její řádné využívání. Další z podmínek je zpracování dopravní studie, která bude akcentovat bezpečnost dětí navštěvujících všechny školy v bezprostřední blízkosti gymnázia nebo dodržení pražských stavebních předpisů platných po toto území včetně řešení náhradní
výsadby za pokácené vzrostlé stromy.
„Je důležité, aby stavba školy byla výhodná. Výhodná pro všechny – především pro městskou část a občany
šestky a také pro investora. Výhodnost pro městskou část je jednoduše nalezitelná – výhody budeme mít jak ekonomické z pronájmu či budoucího nabytí stavby, tak z ní získají výhody okolní školy," podpořil zahájení diskuse o projektu starosta Jakub Stárek (ODS).