Proměna Hradčanského rozhraní na Špejcharu

náhled souboruZmizí konečně zchátralé vily v ulici Milady Horákové? Promění se tato část,zvaná Hradčanské rozhraní, tak, aby sloužila nejen majitelům pozemku, alebyla s ní spokojená i veřejnost? To určí takzvané testovací plánování.

Pozemky vymezené Buštěhradskou dráhou a ulici Milady Horákové a také ulicemi Pelléova a U Vorlíků vlastní společnost Lordship. Ta nyní ve spolupráci s Prahou 6, hlavním městem a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy iniciovala takzvané testovací plánování.
Testovací plánování je proces využívaný ve Švýcarsku nebo Rakousku právě pro komplikovaná území nebo lokality, kde neexistuje shoda hlavních aktérů na podobě jejich rozvoje. Oproti architektonickým
soutěžím, poslední proběhla například na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí, tento způsob plánování
testuje různé varianty rozvoje a přispívá k tomu, aby se všechny strany dohodly, jak by mělo území dále vypadat.
„Testovacího plánování se budou účastnit tři až čtyři týmy, které budou pracovat paralelně v nesoutěžním prostředí. Celý proces bude řídit poradní výbor, složený dle pravidel pro poroty soutěží České komory architektů. Tedy s převahou nezávislých českých i zahraničních členů," vysvětlil Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan, která na základě dohody samosprávy s investorem proces testovacího plánování
organizuje. Do testovacího plánování se budou moci zapojit i sousedé nebo široká veřejnost.