Radnice chce komunikovat s občany rychle a online

náhled souboruMěstská část Praha 6 se několikrát umístila na předních příčkách v soutěži Zlatý erb, což je ocenění pro nejlepší web a elektronické služby obce nebo městské části. Naposledy se tak stalo v roce 2019, kdy odborníci uznali šestkový web jako třetí nejlepší v hlavním městě. Nyní se radnice opět snaží dostat online komunikaci a internetové služby na špičku.

K jednodušší komunikaci s občany využívá radnice dvě cesty – jedna se zaměřuje na co nejrychlejší a nejjednodušší přenos informací směřujících z městské části a jí zřizovaných organizací směrem k lidem. Druhá míří opačným směrem a chce nabídnout občanům možnosti, jak rychle, jednoduše a elektronickou cestou prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu vyřešit na radnici vše, co potřebují a musejí. Všechny tyto aktivity zaštiťuje, jejich rozvoj a zlepšení připravuje nově vzniklá příspěvková organizace KITT6, tedy Kancelář informatiky, technologie a tvorby. „Založením této organizace chce městská část dostat svou online komunikaci a informační technologie zpět na špičku, kde bývala dříve," říká starosta Jakub Stárek (ODS), který má IT v gesci.

Webové stránky
Najít co nejrychleji a nejsnadněji informace o fungování úřadu, provozní době, aktuálních dopravních uzavírkách, územním plánu, akcích pořádaných městskou částí – tyto a mnohé další informace nabízejí webové stránky praha6.cz. V loňském roce prošly výraznou proměnou, která přispěla k jejich větší přehlednosti a zvýraznila důležité informace. V polovině letošního roku se promění jejich vzhled tak, aby barevností a vzhledem odpovídaly aktuální vizuální identitě městské části. „Při dokončování změny webových stránek se zároveň změnil vizuální styl a z různých důvodů pak web rok stagnoval v takovém zvláštním mezistavu. Věřím, že se k souladu mohlo dojít dřív, ale jsem rád, že se tato situace změní a k souladu konečně dojde. Ambicí městské části by ale nemělo být sbírat ocenění, ambicí musí být poskytovat kvalitní služby, a pokud budou opravdu kvalitní, ocenění přijdou sama,“ podotýká zastupitel a předseda komise – pracovní skupiny pro digitalizaci Miloš Vlach (Piráti).

Geoportál Prahy 6
K rychlému vyhledávání nejdůležitějších informací a dat slouží také Geoportál Prahy 6. Podobná mapová rozhraní mají mnohé obce a města, ten šestkový je ovšem založený na jednoduchosti a rychlosti vyhledávání. Praha 6 si ho připravovala sama, když hledala způsob, jak zobrazit všechna důležitá data do jedné mapy. Že se to povedlo, potvrzuje nejen to, že stejný geoportál používá Praha 5, v nejbližších měsících by ho měly začít používat například městské části Praha 13 a 17 a časem i další, ale především i počet návštěv. Průměrná měsíční návštěva se pohybuje okolo 1 500 návštěvníků a převažuje přístup z mobilního
telefonu.
Aktuálně Geoportál Prahy 6 nabízí 17 základních záložek a každá z nich další dvě až dvacet podzáložek. Najdete zde nejen všechna hřiště a sportoviště, lékaře a zdravotnická zařízení, umístění kontejnerů na tříděný i velkoobjemový odpad, seznam škol zřizovaných městskou částí i soukromých, aktuální
dopravní uzavírky nebo vyznačené zóny placeného stání. Chystáte-li strávit víkend na šestce, oceníte tipy na procházky, zajímavé nemovitosti včetně jejich popisu, vyznačené lesy, sady, aleje nebo vodní plochy. Mezi poslední přidané informace patřilo vyznačení míst, o jejichž vylepšení mohli lidé hlasovat v dubnu v rámci participativního rozpočtu Nápady pro šestku. A také místa, kde dochází k aktuálnímu kácení stromů. A to včetně popisu stromu, důvodu jeho kácení, data, kdy bylo kácení povoleno a do kdy je třeba ho provést „Aktuálně je doplňována také vrstva týkající se stromů, u nichž úřad městské části udělil povolení ke kácení, přičemž u stromů ve veřejném vlastnictví je uvedena plná verze příslušných povolení včetně podrobných důvodů pro kácení," uvádí Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima.
K nejvyhledávanějším informacím na geoportálu patří kontejnery na objemný odpad, zábory a aktuálně, v souvislosti se zápisy do škol, i spádové oblasti základních škol.

Aplikace Lepší 6
Nefunguje vám už týden v ulici veřejné osvětlení? Je rozbitá lavička na hřišti u vašeho domu? Mají-li se tyto závady ve městě napravit, musí se o nich kompetentní osoby a odbory dozvědět co nejdříve. Není ale v možnostech zaměstnanců úřadu denně procházet po šestce a vše kontrolovat, spolupráce místních je nezbytná. Aby byla co nejjednodušší a nejrychlejší, nabízí jim radnice aplikaci do mobilních telefonů Lepší6.
Stačí problém vyfotit, zadat polohu, vybrat kategorii, případně přidat krátký popis a odeslat. Informace se dostane vzápětí na odbor dopravy a životního prostředí, který má vyřizování podnětů z této aplikace na starosti, protože většina se týká právě jeho gesce.
Jen pro zajímavost – aplikaci Lepší6 si zvykli používat i strážníci městské policie. Pokud objeví problém ve veřejném prostoru, například nebezpečná místa na chodníku či vozovce, nafotí je a odešlou přes aplikaci na radnici, aby je mohla co nejdříve řešit. Teprve následně na služebně sepisují oficiální záznam.
Také Lepší6 čeká v budoucnu několik vylepšení. První z nich by za pomoci prvků umělé inteligence mělo zjednodušit odesílání podnětů – aplikace na základě fotky sama navrhne, do jaké kategorie podnět zařadit, jak by mohl vypadat text hlášení, nebo upozornit, že podobnou fotografii na tomto místě už někdo udělal před pár dny a navrhne, zda se uživatel nechce připojit k původnímu příspěvku.
Z jednosměrného informačního kanálu vedoucího od občanů na radnici by se měl stát obousměrný. Uživatelům by na něj měla přicházet například upozornění na mimořádné situace v jejich okolí, jako jsou zásahy integrovaného záchranného systému, výpadky elektřiny, přerušení dodávky vody a podobně.

Digitální schránky
Novinkou, která se v Praze 6 objevila začátkem dubna, jsou unikátní digitální schránky, takzvané Citizen Dialog Kity. Praha 6 se tak zařadila do mezinárodního projektu CommuniCity, jehož cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel ve městech. Identický projekt probíhá v Amsterodamu, Bruselu a Portu. Za českou metropoli ho zastřešuje pražská městská společnost Operátor ICT, finančně ho zaštiťuje Evropská unie.
Boxy ve veřejném prostoru umožňují obyvatelům jednoduchým a srozumitelným způsobem vyjádřit názory na projekty a změny v jejich okolí – v Praze 6 se lidé mohli v dubnu vyjadřovat ke kontroverzní veřejné toaletě na Puškinově náměstí. Druhý box se nacházel u hřiště na Hadovce, kde se radnice ptala, jak jsou návštěvníci spokojeni s herními prvky nebo například s čistotou hřiště. Po ukončení sběru informací a jejich vyhodnocení radnice výsledky zveřejní.
„Využívání komunitních dat a jejich sběr přímo v terénu umožňuje městu získat cennou zpětnou vazbu, která velice vhodně doplňuje další datové zdroje, se kterými město pracuje. Právě díky tomuto projektu bude mít Praha k dispozici i data od občanů, kteří by se jinak třeba ani nevyjádřili. Skutečnost, že data jsou sbírána přímo v terénu, navíc přispívá k tomu, že relevance těchto dat je vyšší," doplňuje k projektu Benedikt Kotmel, předseda představenstva a generální ředitel městské společnosti OICT.
Podle zkušeností ze zahraničí dotazník dokončí zhruba 60 procent lidí, kteří si ho otevřou, v Praze 6 se toto číslo pohybuje kolem 45 procent. I přesto má městská část o tento komunikační nástroj zájem a ráda by ho využívala i do budoucna. Proto s realizátorem a držitelem licence, což je belgická Katolická univerzita v Lovani, jedná o zapůjčení na delší dobu.

eDoklady a poplatkomaty
Od 2. dubna se lze na úřadě městské části i všech jeho pobočkách prokázat eDoklady. Praha 6 by se dále ráda zaměřila na jejich propojení s centrálním registrem, například pomocí RPA (robotická automatizace procesů), což by zrychlilo a zjednodušilo práci úředníků. V současnosti totiž e-občanka funguje stejně jako plastová kartička, potřebné údaje je z ní třebapřepsat do dalších systémů ručně.
Praha 6 také vychází maximálně vstříc lidem, kteří využívají pouze bezhotovostní platby kartou, telefonem nebo hodinkami a téměř nepoužívají hotovost. Na radnici by je tak nemělo zaskočit, jak zaplatit například poplatek za ověření podpisu nebo pokutu za špatné parkování. Nový poplatkomat už Praha 6 pořídila na odbor přestupkového řízení, který se nově nachází v Poliklinice Pod Marjánkou. Následovat by měl i ve dvoraně úřadu městské části. Jeho využití by však mělo být širší než přijímání peněz. Měl by vydávat i pořadová čísla v rámci vyvolávacího systému. Také jeho modernizace se připravuje. Vybrat si termín na vyřízení nových dokladů nebo schůzku na odboru sociálních věcí by lidé mohli z domova, na radnici by přišli na čas, v poplatkomatu si vyzvedli pořadové číslo a na řadu by přišli bez čekání. Pořadové číslo například půjde přidat i do aplikace Lepší6, která pak sama upozorní notifikací na to, že číslo přišlo na řadu a u jaké přepážky.
Pro jednodušší život by také radnice ráda vytvořila Portál občana Prahy 6, na jeho vznik už požádala o evropskou dotaci z programu IROP. Portál občana by pomohl lidem v komunikaci. Přihlašovali by se do něj, podobně jako do aplikace eDoklady, přes národní nebo bankovní identitu a našli zde vše, kdy a jak komunikovali s radnicí – jaké sem posílali žádosti, jakých řízení se účastnili, jaké poplatky a pokuty platili. Lidé by tak nemuseli doma uchovávat množství dokladů, výpisů ani si hlídat různé termíny, stačilo by se přihlásit do aplikace portálu občana Prahy 6 a vše by viděli během pár minut online.