Jak a kde tráví volno děti?

náhled souboruV péči městské části je 87 dětských hřišť a 24 sportovišť na území Prahy 6. Co do počtu tedy nabízejí dětem a dalším zájemcům spoustu příležitostí, jak trávit volný čas aktivně, venku, v pohybu. Radnice si ale uvědomuje, že prostor pro zlepšování zde určitě je, a usiluje o to nabízet prostor a prvky také pro starší děti.

Navrhování dětských hřišť je úzce svázáno s otázkou bezpečnosti. Tu určuje u volně přístupných hřišť norma ČSN EN 1176. „Norma má celoevropskou platnost, jenže zatímco v jiných zemích představuje pro výrobce pouze doporučení, v České republice je závazná. To bohužel vede k určité jednotvárnosti hřišť. Nabídka certifikovaných prvků je poměrně omezená, protože proces certifikace je časově i finančně náročný,“ vysvětluje radní pro životní prostředí Petr Palacký (Zelení), který má dětská hřiště v gesci. Příkladem může být kuličkové hřiště na Dědině, které zvítězilo v rámci participativního rozpočtování Nápad pro šestku. Inspirací bylo hřiště zhotovené svépomocí, ovšem nutnost zpracování projektové dokumentace a certifikační proces vedly k tomu, že celkové náklady namísto původně odhadovaných dvou set tisíc korun dosáhly téměř dvou milionů.

Starším dětem nabídnout něco navíc
Zábava venku je důležitá i pro starší děti. Také ony stojí o vhodný prostor pro svoji hru a pobyt, potřebují ale trochu jinou formu. V pubertě se proměňuje způsob hry i trávení volného času dětí, zároveň se odlišují potřeby dívek a chlapců. „Děti méně běhají po hřišti, svůj volný čas více tráví ve veřejném prostoru,“ vysvětluje architektka Mirjana Petrik ze spolku Město přátelské dětem, který se veřejnému prostoru pro děti ve městě dlouhodobě věnuje. „Jedenáctiletí se ještě rádi pustí do divoké volné hry. Patnáctiletí už spíš uvítají aktivní sportovní, a také pobytovou funkci veřejného prostoru, například sezení ve skupinách. Určitě je důležité tato místa integrovat do okolního prostoru parků, ulic a náměstí, protože to, co je pro starší děti podstatné, je být součástí městského života a ruchu, a ne být odsunutý někam na okraj sídliště.

První dobrodružné hřiště
Právě ve spolupráci spolku Město přátelské k dětem, městské části a Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy se otevřelo počátkem června v ulici Na Kocínce první dobrodružné hřiště v České republice, takzvaný Adventure Playground. Principem tohoto hřiště je, že ve městě vytváří prostor, který patří dětem. To znamená, že děti si v něm rozhodují, jak si budou hrát a jak v něm tráví svůj čas. Platí zde pravidlo, že hřiště je pro všechny zadarmo a děti mohou odcházet a přicházet, jak chtějí. V oploceném areálu měly děti po celý červen připraven nejrůznější stavební materiál, nářadí a také odborný dozor. Díky tomu si mohly jednotlivé prvky stavět a přestavovat samy. Hřiště se denně měnilo, což bylo pro mnohé atraktivní a vracely se sem.
Jednalo se nicméně o dočasný projekt na omezenou dobu, během prázdnin bude pozemek předán stavební firmě, která zde začne budovat novou budovu základní školy. „Pilotní provoz hřiště se jednoznačně osvědčil, ukázalo se, že po prostoru pro tvořivou a volnou hru dětí je jednoznačně poptávka. Registrujeme také značný zájem jiných měst a městských částí,“ uvádí radní Petr Palacký. Vzhledem k zájmu veřejnosti bude areál Na Kocínce otevřen ještě 8. až 12. července. Pro trvalejší umístění tohoto typu hřiště městská část hledá vhodný pozemek, rozběhla se jednání s magistrátem ohledně pozemku v lokalitě Vypich.
Hřiště Na Kocínce není jediným prostorem, na jehož koncepci se podílely děti. Spolek Nesedím sousedím se v rámci svého projektu Město patří všem zaměřil na zapojení starších dětí základních škol do plánování úprav vokovického hřiště Na Křídle. Děti se zde učily participaci od začátku do konce: místo si prohlédly, navrhly úpravy, svou verzi představily ostatním a část úprav realizovaly svépomocí. „Zvládly tady osadit schody na kluzké a prudké cestě, vybudovat lávku přes potok, udělat záhony s bylinkami a jahodami, vykopat a vytvořit ohniště, smontovat stůl a posezení,“ vyjmenovává Kristina Ciprová ze spolku Nesedím sousedím. Přesun některých herních prvků a jejich doplnění následně zajistí Praha 6.

Vylepšení hřišť o stín a pořádek
V rámci Nápadu pro šestku vzniklo na konci loňského roku zcela nové hřiště ve Staré Ruzyni, poblíž Litovického potoka, a městská část nyní rozbíhá kroky pro vytvoření nového hřiště poblíž bělohorské ulice Nad Manovkou. Zřizování nových dětských hřišť je však obecně limitováno nedostatkem volných pozemků. Městská část se proto snaží v první řadě vylepšovat ta stávající. Nejen klimatická změna přiměla radnici k tomu, že intenzivně řeší zastínění hřišť, zvlášť pískovišť, kde se pohybují nejmenší děti. Během letošního roku instalovala stínící plachty na pěti dětských hřištích, na dalších sedmi hřištích už jsou z předchozích let. Loni na podzim přistoupila radnice také ke koordinované dosadbě stromů v blízkosti hřišť, tam, kde to bylo technicky možné.
Jaké další úpravy radnice plánuje? Větší proměnou by mělo projít jedno z nejvyužívanějších šestkových hřišť na Lotyšském náměstí, a to v rámci revitalizace celého náměstí. Úprava a doplnění čeká také břevnovské hřiště a sportoviště v ulici Šultysova – 8. listopadu, takzvaný Úl, a hned dvě hřiště na Červeném Vrchu – v blízkosti Egyptské ulice a mezi Arabskou a Evropskou. Další hřiště by měla být obohacena o nové herní prvky díky vítězným projektům z Nápadu pro šestku – například hřiště Hadovka nebo lesní hřiště v Soborské ulici.

Pro nejmenší
Z anket, které městská část připravila, vyplynulo, že skupinou, pro niž je třeba zlepšit prostředí, jsou rovněž nejmenší děti. V loňském roce proto došlo k výměně sedáků na některých houpačkách za ty vhodné pro batolata. Na pěti dětských hřištích byly rovněž na zkoušku umístěny bedny pro odkládání hraček z pískoviště. Tento projekt se v principu osvědčil, do budoucna ale budou zvoleny boxy z jiných materiálů.
Tématem, které se často na hřištích řeší, jsou toalety. V současnosti mají rodiče a děti na nejvytíženějších hřištích k dispozici takzvané smart toalety. Radnice by je ráda ­postupně nahrazovala klasickými, které jsou připojeny na sítě, což ovšem naráží opět na finanční limity. Proto takové toalety v současnosti slouží pouze Na Babě a na hřišti u Břevnovského kláštera.

Trendy ve světě
„Praha 6 má s množstvím parků a zelených ploch obrovský potenciál, aby se stala městem ideálním pro děti. Nedostatkem zatím je, že tyto plochy nejsou dostatečně propojené čitelným systémem pěší infrastruktury. Představte si, že by vedení města uvažovalo koncepčně a podpořilo propojení těchto ploch uzpůsobenými trasami, na kterých se mohou pohybovat jak kočárky, tak sedmileté děti na kolech nebo už samostatní devítiletí. Čtvrť by nesmírně ožila a veřejný prostor by se přirozeně stal místem nejen pro zdravé dospělé, ale i děti,“ nabádá Mirjana Petrik.