www.praha6.cz
email

Břevnovský spolek slavil 20 let

Spolek břevnovských živnostníků oslavil 20. výročí svého založení velkolepým koncertem v bazilice sv. Markéty a setkáním všech lidí, kteříbyli se spolkem svázáni, členů současných i minulých, partnerů, sponzorů a přátel, což se koneckonců týká vlastně většiny Břevnováků a mnohých dalších z širokého okolí.

Celý večer se vzpomínalo, děkovalo a přálo vše dobré do budoucnosti. Svá přání vyslovili předseda spolku Tomáš Hudera, převor Petr Prokop Siostrzonek, první předseda spolku Michal Malík, právnička Jindra Pavlová, která organizovala sbírku na svatomarkétské varhany, a hosté předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, bývalý starosta Prahy 6,  Tomáš Chalupa a starostka Marie Kousalíková.

Varhany rozezněl jejich duchovní otec, varhaník Marek Čihař, trubkou se přidal Josef Zámečník a své hlasy naladil Chrámový pěvecký sbor při bazilice sv. Markéty, který se střídal s Dětským sborem ZŠ Marjánka. Zazněly skladby především barokní, duchovní a lyrické i oblíbené sborové písně.

Spolek břevnovských živnostníků oslavil 17. listopadu 20 let od svého založení a k dnešnímu dni má 35 členů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz