www.praha6.cz
email

Průměrný nájem v obecních bytech klesne

Od nového roku končí zákonem regulované nájemné. Městská část Praha 6 se rozhodla na situaci v deregulaci reagovat diferencovanými nájmy, které bude od 1. ledna nabízet nájemníkům obecních bytů.

Podle usnesení rady z května tohoto roku má roční nájemné nově činit 3% z ceny bytové jednotky. „Při stanovení výše nájmu vycházíme ze znaleckých posudků, na jejichž základě je oceněna každá bytová jednotka. Takovéto ocenění odráží hodnotu každého bytu a zohledňuje jeho kvalitu i polohu,“ upřesňuje místostarosta Štěpán Stupčuk, odpovědný mimo jiné za  bytovou oblast .

Nájem v obecním bytě v Praze 6 tak bude od ledna činit v průměru 90,81 korun za metr čtvereční. To je o 4,68 koruny méně, než činil průměrný nájem dosud. „Přitom bychom dle zákona mohli vybírat až 148 korun za metr čtvereční,“ dodal Stupčuk.

Např. průměrný nájem v Bubenči od 1. 1. 2013 bude činit 106,23 korun za metr čtvereční, v Dejvicích pak 102,96 koruny. Nižší nájemné pak budou mít nájemníci v Břevnově, např. ve Veleslavíně 82,19 koruny za metr čtvereční.

S ukončením regulace nájemného se nenaplnila některá očekávání, která předjímala, že v Praze 6 deregulované nájmy dramaticky vzrostou. Praha 6 se ve srovnání s ostatními městskými částmi řadí mezi ty s nižším nájemným. V Praze 5 například průměrný obecní nájem činí 119 korun za m2, v Praze 7 je to 99 korun za m2, v Praze 3 zaplatí nájemníci obecních bytů v průměru 95,55 korun za m2.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz