www.praha6.cz
email

Občanská sdružení vytvořila společnou platformu

Třiadvacet občanských sdružení působících v Praze 6 se představilo v říjnu veřejnosti na společné schůzce v Národní technické knihovně. Cílem jednotné platformy je zahájit permanentní komunikaci mezi občanskými iniciativami s lokálními zájmy, komunikovat s veřejností i vedením městské části. 

Setkání v NTK upozornilo na nedostatky v územním plánování. Občanská sdružení se domnívají, že by pro exponované lokality Šáreckého údolí, Hanspaulky, Ořechovku či Bubeneč měly být pořízeny regulační plány. S řadou požadavků se sdružení obrátila přímo na radnici Prahy 6. Vyzývají například vedení městské části, aby se postavilo proti záměru hlavního města vybudovat ve Veleslavíně autobusový terminál a parkoviště nebo návrhu na realizaci břevnovské radiály.

Platforma občanských sdružení si stěžuje na vynechávání občanů z diskuzí o stavbách na jejich území, na údajné protěžování zájmů devoloperů a nekoncepční řešení velkých, zvláště dopravních staveb. Občanská sdružení deklarovala snahu být partnerem radnice, po které požadují více informací k připravovaným projektům. Vize a plány staveb na území městské části radnice prezentovala v listopadu na výstavě „Praha 6 mění tvář“ na osmdesáti panelech před Skleněným palácem v Bubenči.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz