www.praha6.cz
email

Senior fitnes nabízí cvičení nebo bridž

Cvičení Senior fitnes, které se za podpory městské části pravidelně koná ve třech tělocvičnách v Praze 6, se nyní rozšiřuje o novou aktivitu. Senioři mají možnost naučit se hrát bridž.

I karetní hrou lze aktivně rozvíjet paměť, pozornost a schopnost soustředění, kromě toho kurzy nabízejí možnost najít nové přátele se společným koníčkem.

Kurzy probíhají v novém centru Senior fitnes v poliklinice Petřiny, Praha 6, Stamicova 1968 v suterénu:

♣ v úterý v 10–12 hod. (velmi mírně pokročilí)

♣ v úterý 12.15–14.15. (začátečníci)

Zájemci se mohou hlásit telefonicky či mailem (telefon: 732 608 268, mail: lamil@tiscali.cz).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz