www.praha6.cz
email

Zahradní slavnost světel

Světélka z vydlabaných obřích dýní i desítky lampionů ozářily zahradu Základní školy náměstí Interbrigády během zahradní slavnosti světel. Doplnila je libá vůně špekáčků pečených nad ohněm. 

Podávala se také teplá polévka připravená z dýní, které se při příchodu vesele šklebily na účastníky slavnosti. Ti přišli v kostýmech duchů, dýní, upírů, koster, pirátů, kouzelníků i čarodějnic. Do kostýmů se oblékl i celý učitelský sbor včetně pana ředitele. Soutěž o nejkrásnější vydlabanou třídní dýni vyhrála 4. B. Slavnost vrcholila soutěží o nejoriginálnější masky a převleky. Slavnost končila průvodem s ručně vyrobenými lampiónky polepenými motivy podzimu.

Blížící se vánoce jsou na většině škol Prahy 6 spojeny s pořádáním vánočních trhů, které mívají charitativní charakter. Ani ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády není výjimkou a žáci i učitelé školy všechny co nejsrdečněji zvou 11. prosince od 17 hodin.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz