www.praha6.cz
email

Galerie Anderle dojímá koncem starých zlatých časů

Sérii výstav věnovaných životnímu jubileu Jiřího Andrleho uzavírá cyklus Konec starých zlatých časů (2001).

Za nostalgickým povzdechem lze spatřit jeden významný proud současného umění, kterého se Jiří Anderle již dříve několikrát dotkl ve svých obrazech a grafických listech. Nejde o nic méně významného, než o zdánlivě samozřejmé a prosté konstatování, že součástí dnešního umění mohou být i prosté lidské city, naděje, touhy, zklamání a bolesti, tak jak je přináší každodenní život. Tento proud reaguje na intelektualismus často převažující části umělecké produkce, která se za větší míru laskavého obdivu či dojetí často stydí a nahrazuje nedostatek citovosti agresivní ironií. Vystavený cyklus tak mluví o tom, jak opomíjené hodnoty opět přivlastnit vážnému umění. Jiří Anderle nás ve svém cyklu neváhá dojmout a nevyhýbá se sladkým a citově jímavým námětům a motivům. Ve svém celku a v logice malířovy tvorby nejde o podbízivý kýč, ale o čin, který souzní s jedním stále výraznějším proudem soudobého světového umění.

Výstavu doplňuje cyklus realistických figurálních děl – portrétů i alegorických kompozic „Momenty“ Jana Mikulky (*1980), absolventa ateliéru klasické malby prof. Zdeňka Berana na pražské AVU. Mikulka v portrétech vychází z fotografického snímku, jeho malířská interpretace však nese výrazně osobité rysy. V díle je patrná snaha promalovat se k fyzické osobitosti konkrétního člověka ve všech detailech jeho individuální podoby. Autorská prohlídka výstavy s Janem Mikulkou se koná 2. prosince v 15 hodin. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz