www.praha6.cz
email

Galerie Gaudia dává prostor nemocným

Galerie pro onkologické pacienty, která byla nedávno otevřena v ulici Na Dionýsce, vystavuje kromě tvorby samotných pacientů také fotografie, které „si zahrály“ v seriálu TV Nova Ulice. Vernisáž zahájila herečka Hana Maciuchová.

Výstava originálně propojila osud seriálové postavy se skutečnými osudy nemocí postižených lidí. Poté, co seriálová postava Cyrila Hejla umírá na rakovinu, je na jeho počest uspořádána uliční výstava fotografií. Velkoformátové fotografie nelze vystavit v galerii, protože nikde není místo. Skutečnost je naštěstí jiná, v Praze 6 od října funguje projekt Galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce. A právě tato galerie (jediná svého druhu v České republice) do konce prosince vystavuje fotografie, které byly použity v seriálu.

Komorní galerie se snaží nabídnout možnost rozvíjení uměleckých aktivit hlavně samotných pacientů. Prostor, ve kterém se mohou výtvarně prezentovat, může podpořit i motivovat jejich snahu o uzdravení, příbuzným by mohl pomoci k chvilkovému zapomenutí na těžkosti, které s chorobou do rodiny přicházejí. „Vizí je vytvoření malého uměleckého centra, ve kterém by se lidé mohli setkat, odpočinout, relaxovat, a to ať již z řad vystavujících, tak z řad široké veřejnosti,“ říká Irena Kraftová ze sdružení Gaudia proti rakovině. Prostor pro vyjádření může mít v podstatě každý, koho záměr zaujme.

Provoz Galerie je a bude umožněn díky sponzorským darům, stejně jako celý chod sdružení Gaudia proti rakovině, které psychoterapeuticky a psychosociálně pomáhá onkologickým pacientům a jinak vážně nemocným. Galerie v ulici Na Dionýsce 14 je otevřena od úterý do čtvrtka od 13 do 18 hodin.

Více na www.gaudiaprotirakovine.cz/projekt-galerie

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz