www.praha6.cz
email

Prohlídky perníkových jesliček v kostele sv. Matěje

Expozice unikátního perníkového betlému s více než 30-ti letou tradicí. Jesličky se skládají z více než 300 ručně zdobených čerstvých perníkových figurek.

Postavy jsou ztvárněné v krojích z jednotlivých krajů Čech, Moravy a Slezska. 

V adventní době o víkendech:

                  1. 12.  13–18 hod.

                  2. 12.  13–17 hod.

           8. a 9. 12.  14–17 hod.

       15. a 17. 12.  14–17 hod.

                22. 12.  10–18 hod.

                23. 12.  11–18 hod.

O Vánocích:

                24. 12.  10–16 hod.

       25. a 26. 12.  11–18 hod.

                29. 12.  10–18 hod.

                30. 12. 11– 18 hod.

                31. 12.  10–18 hod.

                    1. 1.  11–18 hod.

V době od 5. do 27. 1. 2013

                sobota  14–17 hod.

                 neděle  14–17 hod. 

Mimo stanovené časy prohlídka možná po tel. domluvě 731 754 846.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz