www.praha6.cz
email

Při adventním odpoledni se zpívalo, hrálo i mlsalo

Tradiční adventní odpoledne na Základní škole Norbertov se těší čím dál většímu zájmu a stejně tomu bylo i před nynějšími vánočními svátky.

Pestrý odpolední program byl zahájen krásnou směsicí koled, které zazpívali žáci z prvního stupně, doprovázení částí cimbálové kapely. Ta se po vystoupení dětí pak rozehrála naplno. Následována byla divadelním představením o Ježíšovi a později posluchačům zahrála také country hudba. Příjemnou atmosféru doplňovala jak výstavka betlémů malovaných dětmi, tak obchůdek s výrobky žáků, které si zde každý mohl zakoupit ke zkrášlení svých příbytků.

Rodiče se také mohli projít po celé škole a podívat se na její činnost, která byla patrná především z nástěnek s fotkami a informacemi o aktuálním dění a tuto procházku si navíc každý mohl zpříjemnit zákuskem s kávou nebo čajem, opět z rukou dětí nebo jejich obětavých maminek.


Adventní odpoledne zahájila série koled, kterou předvedli norbertovští žáčci.

 
Výstavka betlémů zaujala děti i dospělé.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz