www.praha6.cz
email

Rekonstrukce areálu volného času Ladronka pokračuje

Dále pokračovat v realizaci areálu volného času na Ladronce – to je rozhodnutí radních i zastupitelů Prahy 6. První etapa prací v prostoru břevnovské pláně byla zahájena 18. září 2002, přičemž v současné době je téměř dokončena východní část areálu včetně veřejného osvětlení, v západní části je hotová zhruba polovina plánovaného objemu prací. Zároveň byla opravena východní část cesty výklenkových kaplí a stanovena část bruslařského okruhu. Celý areál by měl být dokončen v květnu 2003.

V průběhu realizace došlo oproti původnímu návrhu k dílčím změnám, které byly vyvolány jednak upřesněním technického řešení v prováděcím pro-jektu, jednak skutečností, že rada hl. m. Prahy v srpnu zrušila obchodní veřejnou soutěž na rekonstrukci usedlosti Ladronka. Proto došlo k určitým úpravám, např. trasování pěšin včetně rampového schodiště spojujícího páteřní komunikace, budoucí terasy pro „barbecue“ a mlatového hřiště v blízkosti Ladronky. Dále je vzhledem k bezpečnosti provozu na dětském hřišti navrženo prodloužení ochranného zábradlí nad svahem, tedy místem, kde se do budoucna uvažuje o amfiteátru.

Budoucí podoba areálu volného času – Ladronka v Praze 6, který z velké části financuje městská část ze svého rozpočtu, bude mít následující podobu:
Ladronka nadále zůstane otevřenou plání nabízející zcela unikátní pocit takřka nekonečného prostoru, spojeného s výhledy na jižní část pražské kotliny. Součástí areálu jsou pěší, cyklistický a bruslařský okruh, cesta výklenkových kaplí a doplňkové spojovací komunikace. Veškerá zeleň bude zachována a navíc doplněna o novou, lemující obvod pláně kolem ulice Podbělohorská a Bělohorská. Vysazeno bylo přibližně 70 nových stromů, konkrétně okrasné hrušně s kuželovitou korunou a s bohatým bílým květenstvím. Poškozené trávníky budou obnoveny. Areál obsahuje i nové veřejné osvětlení. Na trase přibližně 2,5 km je také nainstalováno asi 90 nových světelných bodů. Současně je osvětlena kaplička. Osazení stožárů pro osvětlení maximálně respektuje stávající stromy i jejich kořeny. Chybět nebude ani nové dětské hřiště v blízkosti usedlosti, dvě univerzální rekreační hřiště pro volejbal a travnaté hřiště pro rekreační fotbal. Celý park bude vybaven lavičkami.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz