www.praha6.cz
email

Internet se osvědčil

Brzy oslaví rok fungování nové internetovské stránky Prahy 6. S jejich novou podobou došlo k výraznému zlepšení služeb pro občany, kteří si zvykli své věci řešit pomocí internetu. Kromě celé řady informací a aktualit ze života městské části obsahují stránky také většinu úředních formulářů, které jsou volně ke stažení, a zlepšila se i struktura diskusního fóra. O tom, že to je krok správným směrem, nás přesvědčují statistiky návštěvnosti.

Od ledna do listopadu navštívilo stránky radnice Prahy 6 na adrese www.praha6.cz celkem 70 tisíc lidí, přičemž každý v průměru osmkrát. Počet stránek, které návštěvníci zhlédli za 11 měsíců, tak dosáhl neuvěřitelných 3,9 milionu! Měsíčně jako informační zdroj využívá stránek Prahy 6 v průměru 5,8 tisíce občanů, přičemž pochopitelné výkyvy směrem nahoru způsobila v tomto roce především tři období: leden, kdy webovské stránky vznikaly, a období před parlamentními i komunálními volbami, kdy se návštěvnost zvýšila v průměru na 6,5 tisíce. Spokojenost se současnou podobou internetu je možné vyčíst také z ohlasů občanů, kteří oceňují možnost komunikace s úředníky, svižnost diskusního fóra, častou aktualizaci zpráv na homepage, nové rubriky apod. To, že kvalitní webovské stránky nemusí být jen přínosem přímo pro občany žijící v Praze 6, dokázal nedávno svým příspěvkem občan jiné městské části, který právě kvalitu stránek Prahy 6 „použil“ jako nátlak na zlepšení kvality stránek té městské části, kde sám žije.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz