www.praha6.cz
email

Výlety v lednu

Od Džbánu na Babu – další procházka zimní Prahou

Sejdeme se v sobotu 11. 1. 2003 v 10 hodin na konečné tramvaje č. 26 a možná už i č. 20 směr do Divoké Šárky. Vezměte s sebou i děti a své známé, nebudou se nudit. Půjdeme místy, která možná znáte, ale možná ne. Cesta vede dost vysoko nad údolím po vokovické a dejvické straně. V závěru cesty se podíváme na vltavské údolí, kde bylo v srpnu rozsáhlé jezero od jedné stráně ke druhé. Když to půjde, podíváme se v kostelíčku sv. Matěje na pečené jesličky.

Cesta bude dlouhá asi 10 km téměř mimo městskou zástavbu. Pohodlné boty a dobré oblečení nezapomeňte stejně jako dobrou náladu. Občerstvit se bude možné až u Matěje.

Vok Malínský, tel.: 235 359 889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz