www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2007

prosinec

200712.pdf
(formát PDF, velikost 4.5 MB)

listopad

200711.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

říjen

200710.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

září

200709.pdf
(formát PDF, velikost 5.8 MB)

červenec

200707.pdf
(formát PDF, velikost 4.6 MB)

červen

200706.pdf
(formát PDF, velikost 4 MB)

květen

200705.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

duben

200704.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

březen

200703.pdf
(formát PDF, velikost 6 MB)

únor

200702.pdf
(formát PDF, velikost 1.9 MB)

leden

200701.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz