www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2008

prosinec

200812.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

listopad

200811.pdf
(formát PDF, velikost 5.2 MB)

říjen

200810.pdf
(formát PDF, velikost 7.4 MB)

září

200809.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

červenec

200807.pdf
(formát PDF, velikost 5 MB)

červen

200806.pdf
(formát PDF, velikost 5.2 MB)

květen

200805.pdf
(formát PDF, velikost 6.4 MB)

duben

200804.pdf
(formát PDF, velikost 5 MB)

březen

200803.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

únor

200802.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

leden

200801.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz