www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2010

prosinec

201012.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

listopad

201011.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

říjen

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

září

201009.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

červenec

201007.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

červen

201006.pdf
(formát PDF, velikost 5 MB)

květen

201005.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

duben

201004.pdf
(formát PDF, velikost 6.5 MB)

březen

201003.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

únor

201002.pdf
(formát PDF, velikost 2.8 MB)

leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz