www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2012

prosinec

201212.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

listopad

201211.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

říjen

201210.pdf
(formát PDF, velikost 3.7 MB)

září

201209.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

červenec

201207.pdf
(formát PDF, velikost 3.3 MB)

červen

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

květen

201205.pdf
(formát PDF, velikost 2.9 MB)

duben

201204.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

březen

201203.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

únor

201202.pdf
(formát PDF, velikost 6.8 MB)

leden

201201.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz