www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2013

prosinec

201312.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

listopad

201311.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

říjen

201310.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

září

201309.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

červenec

201307.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

červen

201306.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

květen

201305.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

duben

201304.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

březen

201303.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

únor

201302.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

leden

201301.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz