www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2015

prosinec

201512.pdf
(formát PDF, velikost 15.8 MB)

listopad

201511.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

říjen

201510.pdf
(formát PDF, velikost 5.7 MB)

září

201509.pdf
(formát PDF, velikost 5.7 MB)

červenec

201507.pdf
(formát PDF, velikost 4.3 MB)

červen

201506.pdf
(formát PDF, velikost 4.5 MB)

květen

201505.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

duben

201504.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

březen

201503.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

únor

201502.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

leden

201501.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz