www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2016

prosinec

201612.pdf
(formát PDF, velikost 5.6 MB)

listopad

201611.pdf
(formát PDF, velikost 7.5 MB)

říjen

201610.pdf
(formát PDF, velikost 6.1 MB)

září

201609.pdf
(formát PDF, velikost 5.8 MB)

červenec

201607.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

červen

201606.pdf
(formát PDF, velikost 4.5 MB)

květen

201605.pdf
(formát PDF, velikost 5.2 MB)

duben

201604.pdf
(formát PDF, velikost 6.5 MB)

březen

201603.pdf
(formát PDF, velikost 6 MB)

únor

201602.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

leden

201601.pdf
(formát PDF, velikost 2.6 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz