www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2017

prosinec

201712.pdf
(formát PDF, velikost 2.5 MB)

listopad

201711.pdf
(formát PDF, velikost 6.1 MB)

říjen

201710.pdf
(formát PDF, velikost 2.7 MB)

září

201709.pdf
(formát PDF, velikost 5.8 MB)

červenec

201707.pdf
(formát PDF, velikost 7.1 MB)

červen

201706.pdf
(formát PDF, velikost 4.5 MB)

květen

201705.pdf
(formát PDF, velikost 2.4 MB)

duben

201704.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

březen

201703.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

únor

201702.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

leden

201701.pdf
(formát PDF, velikost 2.2 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz