Doprava v Praze 6 je aktuální téma

Dopravní situace v Praze 6 začíná být neúnosná a v budoucnu se bude zhoršovat. Fronty aut popojíždějících v ucpaných ulicích se budou prodlužovat. Řešením by měla být dostavba okruhů. Vnějšího, tzv. Pražského, a vnitřního, tzv. Městského. Ekologická sdružení a radniční opozice tomuto řešení nevěří.

Hlavní město spolu se státem prosazují dokončení obchvatu v severozápadní části Prahy, tzv. Pražského okruhu ve stopě J. Ten má vést tunelem pod Suchdolem a pokračovat přemostěním Vltavy. Vnitřní okruh by pak začal u vyústění Strahovského tunelu a systémem tunelů s mimoúrovňovými křižovatkami by pokračoval na Pelc – Tyrolku. Na tyto stavby naváže břevnovská radiála, ve většině rovněž pod zemí. Podstatná část dopravy by tak byla vedena v tunelech, kterými by auta mohla plynule projíždět. Ekologická sdružení se však domnívají, že zejména vnitřní okruh situaci naopak výrazně zhorší. Na základě petice s 1500 podpisy proto vyvolaly mimořádné jednání zastupitelstva, které se sešlo 11. listopadu.

V mnohahodinové, často bouřlivé rozpravě, zástupci sdružení, opozice i mnozí občané požadovali zastavení prací a nové průzkumy. Podle předsedy klubu ED Oldřicha Kužílka je totiž okruh „v blízkosti Hradu zločin“. Sdružení navíc požadovala, aby se vnější okruh nestavěl přes Suchdol, ale ve Středních Čechách.

Naopak zástupci projektantů i hlavního města argumentovali pro výstavbu a zdůrazňovali, že stavby jsou vedeny v tunelech, zatímco dnes auta například v blízkosti Hradu projíždějí po povrchu. „Cesta zpět nevede. Buď budeme situaci řešit, nebo bude čím dál horší,“ tvrdil předseda městského výboru dopravy František Laudát (ODS).

Nakonec zastupitelé Prahy 6 dvoutřetinovou většinou přítomných přijali usnesení, ve kterém výstavbu obou okruhů podpořili s tím, aby vnější okruh byl zprovozněn před okruhem vnitřním.  

Názory veřejnosti na tyto stavby zjišťoval i rozsáhlý průzkum, kterého se zúčastnilo 2000 občanů Prahy 6. Dotázaní v něm obě stavby výrazně podpořili, a to v poměru 11:1 pro vnější okruh a 7:2 pro vnitřní. Vnitřní okruh má přitom nejvíc příznivců mezi občany Břevnova a Střešovic, kterých se stavba dotýká nejvíc ze všech.