Klub Afázie pomáhá

Klub Afázie, který sídlí ve Wuchterlově ulici, pomáhá dlouhodobě s rehabilitací pacientů, kteří jsou postiženi ztrátou jazykových schopností. Klub nabízí pomoc lidem, kteří mají například po mozkové mrtvici nebo se s problémem potýkají po úrazu hlavy. Klub jim může nabídnout skupinové terapie i poradenské služby.

Afázie je složitá systémová porucha řeči, která postihuje různé úrovně a zároveň celou duševní činnost člověka. Může být porušeno jak porozumění řeči, tak samotná řečová produkce a grafické vyjadřování. Nejčastější příčinou jsou náhle cévní infarkty, mozkové příhody, nádorová a zánětlivá onemocnění mozku a mozkových blan. Pro pacienta to může znamenat neschopnost číst, psát, počítat nebo rozumět mluvené řeči.

Klub (skupinová terapie): čtvrtek: 9–12 hod. Poradna (na základě domluvy, p. Bartoníčková, tel. 604 340 637 ): čtvrtek: 14,30–15,15 hod. Klub Afasie, Wuchterlova 11, Praha 6.