Radnice zkoumala názory lidí

Rozsáhlý průzkum, jaký v komunálním měřítku nemá obdoby, nechala zpracovat radnice mezi obyvateli Prahy 6. Chtěla znát postoj veřejnosti ke klíčovým problémům Prahy 6, od dopravních staveb přes Dejvické divadlo až po otázku výstavby nové radnice.

Průzkumu se poměrem k počtu obyvatel zúčastnili i respondenti z městských částí Suchdola, Kopaniny, Lysolají a Nebušic.

Výzkum mezi obyvateli přinesl řadu zjištění. Naprostá většina obyvatel městské části Praha 6 (70,5 %) podporuje rychlou výstavbu severní části obchvatu Prahy ve stopě „J“, tedy tunelem přes Suchdol, proti je 4,3%. „To, že dokonce i mezi občany Suchdola mírně převažují příznivci této stavby nad odpůrci (43,3% pro, 39,2% proti, pozn.red.), bylo překvapením,“ řekl starosta Tomáš Chalupa (ODS). Radnice Suchdola totiž patří k razantním odpůrcům silniční trasy v tunelu.

Většinovou podporu mezi obyvateli má i výstavba městského okruhu mezi křižovatkou Malovanka a Pelc – Tyrolkou, kterou připravuje hlavní město. Podporuje ji 58,1% dotázaných, nestavět nebo výstavbu odložit chce 9,5%. Nejvíce příznivců má stavba mezi občany Břevnova (65%) a Střešovic (71,7%), jejichž územím stavba prochází.

Jednoznačnou podporu občanů má prodloužení metra A z Dejvic směrem přes Petřiny a Motol do Ruzyně, které podporuje 91,3% dotázaných občanů Prahy 6. Naopak rychlodráhu po trase buštěhradské dráhy lidé nechtějí, pro se vyslovilo 24,7% a proti 58,7%.

Obyvatelé se vyjádřili i k problematice parkování. Tři čtvrtiny z nich jsou přesvědčeny, že v centru Dejvic a Bubenče místa k parkování chybí. 74 % obyvatel Bubenče a 83% obyvatel Dejvic vidí jako vhodné řešení výstavbu podzemních garáží. Naopak zavedení zón placeného stání podporuje zhruba 30 % a polovina je proti.

Téměř 90% dotázaných vyslovilo spokojenost s prací úřadu. Zároveň však odmítli vystavět novou radnici na Vítězném náměstí (pro 13,6%, proti 72,1%).

Podporu si naopak získalo Dejvické divadlo, podle většiny by ho měla radnice nadále finančně podporovat (63,3% pro, 24,2% proti).

Podle starosty Chalupy bylo důvodem průzkumu, znát názor většiny, která často mlčí. Aby byla data co nejvěrnější, byl proveden na mimořádně velkém vzorku 2000 dotázaných (například celostátní průzkumy preferencí se dělají na zhruba polovičním vzorku). Celkově přišel na zhruba 800 tisíc korun a provedla ho nezávislá agentura Factum Invenio. Podle jejího ředitele Jana Herzmanna je „výzkum v tak velkém rozsahu nezpochybnitelný.“ S tím ale nesouhlasí zástupci opozice, podle kterých vše záleží na otázce. Jaroslava Barková Hešíková (nezařazená) navíc tvrdí, že by se mnohem víc než je anonymní průzkum mělo přihlížet například k těm, co podepíší určitou petici.