Revitalizace Dědiny přinesla spor o garáže

Obyvatelé Dědiny se vyjadřovali k projektu na revitalizaci sídliště. Architekt i radnice chtějí zohlednit jejich připomínky. Lidé si například přejí zachovat více zelených ploch mezi domy a ubrat vysazování stromů, prověřovat se bude umístění kontejnerů. Nesouhlas vyvolal záměr radnice postavit na Dědině hromadné garáže.

K projektu revitalizace sídliště na Dědině, které má společně s opravou školy a stavbou garáží přijít městskou část 330 milionů korun, se během listopadu vyjadřovali místní obyvatelé. Na schůzku se zástupci radnice do školy na Dědině pak přišli hlavně lidé, kteří protestují proti výstavbě nových garáží. Většina z nich bydlí v ulici U Valu, kde by měl garážový dům pro tři sta aut, vyrůst. O jeho výstavbě pravděpodobně rozhodne anketa. „Nic není rozhodnuto. Máme jen připravený projekt, který by vyřešil nedostatek míst k parkování,“ říká starosta Tomáš Chalupa. Parkovacích míst chybí na Dědině kolem tisíce. „Necháme obyvatele, aby se ke stavbě vyjádřili.“ Lidé z domů, mezi kterými by garáže vznikly, se bojí nadměrného hluku, prachu a zvýšených emisí. „Nebude nám svítit do bytů slunce, zamezí se tu přístupu vzduchu,“ strachují se. „Udělejte garáže po celém sídlišti, ať je to spravedlivé,“ navrhovali. Navíc se domnívají, že garáže budou jen pro ty, co si je mohou dovolit. Podobně jako v případě podzemních garáží v Dejvicích proto radnice nechá prověřit všechny další varianty, kam je možné garáže umístit, a zjistí, kolik lidí o ně má zájem. „Cena za jedno stání nepřesáhne 1500 korun a je to i s ostrahou,“ uvedl starosta a ujistil přítomné, že radnice nechce na garážích nijak vydělávat. Hledá finančně přijatelné řešení. Proto starosta odmítl návrhy umístit garáže pod zem nebo přebudovat na garáže objekt Delty. To ani není technicky možné.

Připomínky, které se týkaly rozmístění zeleně, zapracuje architekt do původního návrhu. Lidé si přáli snížit počet vzrostlých stromů ve vnitroblocích a přesunout je na okraj domů. „Někde je to technicky nemožné kvůli inženýrským sítím, ale určitě lze zachovat více volných ploch,“ vysvětlil architekt Kostnar. Úpravy budou znovu zveřejněny v informační kanceláři Delta. O tom, jak budou vypadat předzahrádky jednotlivých domů, se bude jednat s obyvateli každého vchodu zvlášť.