ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí

ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí.

poskytuje bezplatné psychosociální poradenství, konzultace s právničkou, skupinovou terapii. Ke konzultacím a vstupním pohovorům je nutné se telefonicky objednat na čísle 241 432 466. ROSA provozuje i krizovou telefonní linku pro oběti domácího násilí 602 246 102. www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz.