Zastupitelé jednali o dopravních stavbách

Městská část Praha 6 sice souhlasí s výstavbou městského i pražského okruhu, trvá ale na tom, aby byl nejdříve zprovozněn vnější pražský okruh. Za prioritu navíc považuje urychlené prodloužení metra do Ruzyně.

Takové závěry přineslo mimořádné jednání zastupitelstva, které peticí vyvolala občanská sdružení Wuchterlova, EKO Břevnov, Ochranné sdružení nájemníků Prahy 6 a sdružení Letná – Bubeneč. Jejich zástupci přišli proti stavbám protestovat do auly ZŠ Emmy  Destinnové, kde se jednání konalo. Na něm vystoupili zástupci hlavního města i zástupci projektantů a dopravních analytiků, prostor k vystoupení měli i občané, z nichž většina usilovala o zastavení staveb.

Okruhy nás ohrožují

„Cítíme se ohroženi nekontrolovaným nárůstem dopravy v Praze 6 a tím, že existuje reálná hrozba zprovoznění městského okruhu před dokončením okruhu kolem Prahy,“ prohlásil v úvodním slově jménem občanských sdružení Aleš Ohrablo. Podle něho výstavba okruhů, zejména vnitřního městského, ve stopě Malovanka – Pelc – Tyrolka, dopravě neulehčí, ale naopak ji zhorší. Nezlepší ani životní prostředí. Podle Ohrabla nepomůže to, že je stavba vedena z velké části v tunelech.

Tento názor v rozpravě podpořili další občané. Pavel Sobotka ze Sdružení na ochranu Břevnova například tvrdil, že domy v Praze 6 poklesnou na ceně a lidé budou umírat na rakovinu. Prosazoval, aby se břevnovská radiála nestavěla ve stopě stávající Patočkovy ulice, ale raženým tunelem pod Břevnovem s větracím komínem a následným výjezdem na pláni Ladronka. „Není určena k bydlení, dopad na okolí by byl zanedbatelný,“ prohlásil. Podle Jiřího Tučka by se měly všechny tunely razit: „Samozřejmě by stouply náklady, ale to by bylo pozitivní, protože by se zproblematizovaly, a tudíž bychom se dočkali nových analýz a nového pojetí.“ Podle dodatečného prohlášení Zdeňka Smrčky hrozí, že se Praha 6 změní z „dobré adresy v páchnoucí, prašnou a hlučnou kolonii“. Podle něj by se nejdříve měly vystavět zelené koridory. Jaroslav Švejda označil všechny projekty za „paskvil“.

Na stranu sdružení se připojili i někteří zástupci opozičních stran v zastupitelstvu.  „Vedení městského okruhu ve stopě Blanka je řešení špatné a je potřeba ho nahradit takovým, které je pro Prahu 6 přijatelné,“ prohlásila Jaroslava Barková Hešíková (nezařazená, dříve US-DEU), podle níž například v ulici Jugoslávských partyzánů dojde ke zvýšení dopravy i hlukové i imisní zátěže.

 „Představa bulvárového propojení „kulaťáku“ a Hradu je zásadní pro Prahu 6. To, že o něj přijde, považuji za zločin,“ řekl předseda klubu Evropských demokratů Oldřich Kužílek (ED), který navíc upozornil na to, že stavba nebyla podrobena procesu EIA. Podle zastupitele Alexandra Holuba (ED) je cílem, aby se po Praze 6 dalo pohybovat plynule, bezpečně a že se v ulicích budou moci bezproblémově pohybovat chodci: „Konstatuji, že v tomto směru mne žádné z předložených řešení neuspokojuje.“

Podle Petry Kolínské (Strana Zelených) hovořící za Občanské sdružení Wuchterlova navíc na stavbu obou okruhů stejně nejsou peníze.

Situaci řešit hned

Zástupci hlavního města, projektantů i dopravních analytiků naopak na jednání zastupitelstva argumentovali tím, že zejména vnitřní okruh je veden v drtivé většině trasy v tunelech. Doprava tak bude mnohem plynulejší než dosud, kdy auta na povrchu popojíždějí v nekonečných zácpách a vytváří tak mnohem více zplodin. „Cílem je soustředit co nejvíce dopravy do tunelů a naopak snížit objem dopravy na řadě povrchových komunikací,“ prohlásil například ředitel Ústavu dopravního inženýrství Ladislav Pivec. Podle něho navíc teprve díky výstavbě těchto okruhů může dojít k účinné regulaci dopravy na povrchu. Navíc se vyřeší dosud zcela nedostatečné dopravní propojení Prahy 6 s Prahou 8  a 9, a tím i celým druhým břehem Vltavy. Jiří Lávic z projektové společnosti CityPlan navíc tvrdil, že pokud by se vystavěl jen vnější okruh a doprava v centru Prahy 6 se nechala na stávajících komunikacích, na většině ulic by situace byla ještě horší.

„Městský okruh uleví dopravě z okolních ulic, obchvat by měl kromě tranzitní dopravy na sebe stáhnout i auta, která jedou mezi okrajovými částmi města, a která nyní tvoří zácpy v ulicích Prahy 6,“ řekl dále šéf dopravního výboru pražského zastupitelstva František Laudát (ODS). Podle Laudáta je bezpodmínečně nutné řešit situaci v dopravě teď, nikoli problém odkládat na další léta. Tvrdí, že městský okruh novou dopravu do Prahy 6 nepřivede, pouze zreguluje tu, která zde již je a v dalších letech přibude. Nesouhlasí ani s tvrzením ekologických aktivistů, že dojde ke zhoršení životního prostředí: „Plynulá doprava zatíží životní prostředí mnohem méně, než auta stojící v kolonách.“

S obdobným stanoviskem vystoupilo v rozpravě i několik občanů. „Jsem proto, aby se postupovalo rychle, abychom se pokusili dohnat skluzy, které vznikly,“ prohlásil například Jaroslav Novák. Pan Martínek, ač je sám proti výstavbě městského okruhu dříve, než bude zprovozněn okruh přes Suchdol, připomněl, že popojížděním v kolonách „vzniká dva a půlkrát větší množství emisí než při plynulém, rychlém provozu.“

Zastupitel Michal Zaorálek (ODS) varoval, že „město nebude živé, ale naopak bude stagnovat, pokud nebude mít fungující a průchodnou dopravní infrastrukturu“.

Zástupci města rovněž odmítli výhrady k neexistenci posouzení městského okruhu v procesu EIA. O stavbě podle nich bylo rozhodnuto již před deseti lety a tehdy tento postup nebyl nutný. „V praktické rovině ovšem posudky proběhly, dokonce tvrději než vyžaduje EIA,“ prohlásil  Laudát.

Obchvat dříve než vnitřní okruh

Plná shoda mezi všemi diskutujícími panovala v tom, který z okruhů by měl být uveden do provozu jako první. Podle zastupitelů, zástupců občanských sdružení i občanů by to v každém případě měl být vnější, Pražský okruh a teprve poté okruh městský.

„Domníváme se, že vzhledem k náročnosti a trvání výstavby obou akcí je to možné a není proto nutné požadovat zastavení příprav na městském okruhu,“ prohlásila místostarostka Jaroslava Trnková (ČSSD). S tím souhlasil i pražský radní Radovan Šteiner (ODS): „Stavba městského okruhu potrvá déle.“

Zastupitelé proto žádají ministerstvo dopravy i vládu, aby podnikla kroky k urychlení příprav a realizace. To podpořila řada vystupujících občanů, například pan Mentberger z o. s. Hanspaulka. Jiří Slavínský prohlásil: „I selským rozumem se mi zdá, že nejdříve by se mělo stavět něco kolem Prahy a pak teprve ten vnitřek.“ V dodatečném prohlášení podpořil toto řazení staveb i Klub Za starou Prahu.

I v tomto případě však existují spory. Občanská sdružení požadují, aby se nestavěl vnější okruh ve stopě J, tedy tunelem po Suchdolem, ale varianta SS ve středních Čechách. S tím zásadně nesouhlasí jak vedení šestkové radnice, tak zástupci města, středních Čech i státu. „Naše názory jsou konzistentní, vždy jsme podporovali přednostní výstavbu pražského okruhu ve stopě J,“ vysvětlila místostarostka Trnková a upozornila, že Praha 6 se k tomu zavázala řadou usnesení. Obdobně vystoupili i někteří občané, například pan Martínek prohlásil, že varianta SS by přinesla mnohem výraznější nárůst dopravy v Praze 6 než varianta J. „Lidé ze Suchdola si berou celou Prahu jako rukojmí,“ řekl doslova.

Přednost veřejné dopravě

Zastupitelé Prahy 6 se shodli na tom, že hlavní prioritou v dopravě nicméně musí zůstat doprava hromadná, tedy prodloužení metra z Dejvic směrem do Ruzyně a také prodloužení tramvajových tratí. Obavám občanů, vyslovených zejména ve stanovisku Petry Kolínské, že na metro nezbudou peníze, čelil pražský radní přes dopravu Radovan Šteiner (ODS). „Investice do staveb veřejné dopravy se neomezí. Nikdy tomu tak nebylo a také nebude. Prodloužení metra z Dejvic je pro hlavní město prioritou,“ prohlásil.  Stavby se podle něj mohou prodražit pouze zbytečnými průtahy.

Výsledek až po půlnoci

Konečné usnesení přijali zastupitelé až po půlnoci. Ve chvílích, kdy několik aktivistů vyjadřovalo svůj nesouhlas s obhájci staveb pískotem a pokřikováním, upozornil starosta, že zasedání přeruší, bude-li se to opakovat. Průběh jednání se nelíbil zástupcům opozice, podle kterých se zbytečně protahovalo. Podle Jaroslavy Hešíkové byl „ukázkou toho, jak se politika nemá dělat“.

S požadavky na pozastavení stavby městského okruhu a provedení dalších průzkumů se ztotožnila pouze část zástupců Evropských demokratů a KSČM. Naopak dvoutřetinová většina přítomných zastupitelů se vyslovila pro pokračování prací na dopravních stavbách s tím, že preference patří hromadné dopravě a přednostnímu zprovoznění vnějšího okruhu. „Veškeré argumenty odborníků a zpracované studie nás přesvědčily, že tyto stavby přinesou dopravě zlepšení,“ uvedla místostarostka Trnková.