Závažná poselství

Žáci devátých tříd ZŠ Norbertov se zájmem přivítali nabídku Českého svazu bojovníků za svobodu a v doprovodu jeho dvou členek, paní Reinerové a paní Kettnerové navštívili Terezín.

Zájezd se uskutečnil 18. října a prvním bodem programu byla prohlídka Malé pevnosti, kde byla roku 1940 zřízena věznice pražského gestapa. Strohá a tísnivá atmosféra na všechny silně dolehla a připomněla zhoubné následky potlačování svobody, demokracie a lidských práv. Další cesta vedla do města. Dnes je to přívětivé a poklidné městečko a pouze vzpomínky paní Reinerové dávaly tušit, jak hrozné zážitky pobyt v terezínském ghettu internovaným lidem přinášel. Všechna ta jména dětí na zdech v Muzeu ghetta, fotografie lidí, kteří se nevrátili z vyhlazovacích táborů, pohled na repliky vězeňských ubikací – to vše pomůže mladé generaci utvořit si pravdivý náhled na důležitou dějinnou etapu. Mnozí žáci to zdůraznili při školní besedě a v eseji později napsali: ,,Ty, kteří to přežili, skutečně obdivuji, že mají tu sílu a dokáží o těch hrůzách hovořit. Je dobré vědět, co se tam dělo, abychom už nikdy nic takového nedovolili. Děkujeme našim průvodkyním, že se s námi podělily o své zážitky. Teď už rozumím slovům pamětníků, že si máme vážit poklidného života v dostatku. Tahle paní to nezažila a promarněné mládí jí nikdo nevrátí!“

Škola též přijala pozvání na exkurzi k výročí 17. listopadu 1939 do Ruzyňských kasáren. Skupinka žáků si prohlédla místa posledních chvil studentských obětí nacistické perzekuce na setkání promluvil dr. Uhlíř z Vojenského historického ústavu. Tímto způsobem si žáci důstojně a zajímavě připomněli toto významné výročí.

Lenka Lajsková