Jezuitský provinciál František Šilhan 

KTF UK-CKK a Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova pořádají výstavu u příležitosti nedožitých stých narozenin PhDr. P. Františka Šilhana S.J. (1905-1985)

Výstava připomíná vynikající a nedoceněnou osobnost českých dějin, doktora teologie a filozofie, psychologa a pedagoga, neprávem vězněného a celoživotně pronásledovaného komunistickým režimem, jenž v něm spatřoval nebezpečného a zatvrzelého třídního nepřítele.

P. Šilhan byl jedním z hlavních obžalovaných v „monstrprocesu“ proti řádovým představeným v roce 1950. Výše jeho trestu vypovídala o tom, jak moc se režim P. Šilhana obával. Byl odsouzen na 25 let žaláře a se všemi odsouzenými zmizel ze světa ve Valticích na samotkách. Po roce se dostal do Leopoldova, kde trpěl až do roku 1959. I tam podle svědectví spoluvězňů požíval velké vážnosti mezi knězi a laiky. Po propuštění byl činný i samizdatově a ve spojení s J. Zvěřinou a O. Mádrem koncipoval vnitřní intelektuální formační síť českého disentu. I v nepříznivých dobách jako řádový představený organizoval tajná filozofická studia, nutná jednak ke kněžské formaci, jednak k prohlubování filozofického vzdělávání kněží. Dosáhl toho, že řádová filozofická formace nebyla ani v padesátých ani v pozdějších letech ukončena. Jeho přednášky i jeho osobní filozofické myšlení byly vždy pregnantní, erudované i obecně srozumitelné. Ovládal několik jazyků, avšak francouzština mu byla ve filozofii i teologii nejmilejší.

Výstava je zdarma a potrvá do 24. 4., denně od 9 do 17 hod. v Centrální katolické knihovně, Thákurova 3, Praha 6.