Krutec se změní v bytový komplex

náhled souboruPodle plánu by to nemělo trvat ani dva roky a část Vokovic se změní k nepoznání. Na Krutci, v místech podél ulice Vokovická a Horoměřická, začíná postupně vznikat nový soubor rodinných a bytových domů.

Developerská společnost Metrostav Krutec si území vybrala pro jeho předpoklady ke stavbě klidného obytného celku. Téměř devítihektarový pozemek koupil Metrostav již před lety. Bylo to jedno z míst, které nepatřilo městské části a hyzdilo okolí. V rokli se dlouhá léta hromadily černé skládky, nálety nikdo nekácel a neřezal.

Bezesporu přírodní rámec celé lokality si podle společnosti Metrostav zasluhoval realizovat stavbu domů v zeleni, podobně jako tomu bylo u kolonie Ořechovka, stavěné podle koncepce 20. let, anebo u kolonie Baba, realizované o deset let později podle návrhu architekta Pavla Janáka. Původní představou bylo vytvořit originální, reprezentativní areál s určitou výrazovou mnohostí. Proto byla před šesti lety uspořádána mezinárodní soutěž na řešení urbanistického konceptu celého území, další soutěž pak na ztvárnění rodinných domů. Vítězné návrhy se staly podkladem k projektům.

Výstavba souboru je rozdělena do dvou věcných i časových etap. I. etapu obsahuje 6 čtyřpodlažních domů s 54 byty a 16 řadových rodinných domů. Kromě toho by zde během I. etapy měla vyrůst i multifunkční sportovní hala, hřiště a tenisové kurty přístupné veřejnosti. Dokončení I. etapy se předpokládá koncem roku 2006. Ve II. etapě bude vystavěno 13 samostatných rodinných vil.

Celý obytný soubor bude napojen vlastní komunikací na ulici Vokovickou v ústí ulice V středu. Toto místo bude jediným přístupem do areálu, po jehož východní straně vznikne na požadavek radnice nová cesta pro pěší. Ta prakticky propojí Červený Vrch s Horoměřickou ulicí. Obec dále jedná s Metrostavem o využití horní části jeho pozemku, kde se stavět nebude. Odtud před časem zmizelo dětské hřiště. Radnice usiluje o to, aby se dětské hřiště vrátilo zpět.