Na letišti budují i uklízejí, více se létá přes Bílou Horu

Rostoucí intenzita provozu na mezinárodním letišti v Praze – Ruzyni si letos kromě pravidelných oprav vyžádala rozsáhlejší investiční akci. Ta zahrnuje stavební úpravy hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24. K nim se přidají stavební úpravy odbavovací plochy a vybudování rychlých výjezdů, díky nimž se zkrátí doba pohybu letadla na hlavní dráze.

Důsledkem plánovaných prací je časově omezená uzávěra hlavní dráhy (zatěžující Nebušice a Přední Kopaninu) a dočasné převedení letového provozu na vedlejší dráhu 13/31, vedoucí nad Bílou Horu a Ruzyní. „Průběh stavebních prací je zkoordinován s Řízením letového provozu tak, aby jejich dopad na akustickou situaci v okolí letiště, zejména v hustě obydlených částech Prahy 5, 6, 13 a 17 i v okolních obcích, byl co nejmenší,“ uvedla tisková mluvčí letiště Anna Kovaříková. První etapa stavebních prací byla zahájena 15. února.

Vzletové, přistávací a pojezdové dráhy se na ruzyňském letišti standardně udržují každoročně. Jejich opravy se uskutečňují za plného provozu a koordinují se tak, aby se dokončily v nejkratším možném čase. Pravidelnou údržbu drah provádí ČSL po provozně náročném zimním období, které se projevuje na technickém stavu povrchu drah. „Podle plánu se bude nejprve pracovat na hlavní dráze 06/24, na níž se kromě výstavby rychlých výjezdů provede i pravidelná údržba dráhového povrchu a světelného zabezpečovacího zařízení.“ řekl náměstek generálního ředitele ČSL pro úsek letištního provozu Ing. Petr Hloušek.

Pro dotazy a náměty obyvatel Česká správa letišť zřídila Modrou linku s tel. číslem 220 111 188. Písemné dotazy mohou obyvatelé směřovat na e-mailovou adresu: zivotni.prostredi@csl.cz anebo poštou na adresu: Letiště Praha – Ruzyně, útvar Životní prostředí, K letišti 6, 160 08 Praha 6.

Termíny prací na výstavbě a údržbě dráhového systému: