O úklid Prahy 6 je mezi bezdomovci zájem

S cílem mít čistější ulice přešla vloni radnice na nový systém – pravidelný úklid. Kromě už zavedených úklidových firem byla navíc uzavřena smlouva s Armádou spásy, která na zajištění pravidelného úklidu v Praze 6 určila lidi, jimž pomáhá.

Kromě bezdomovců se do úklidů zapojily též osoby nezaměstnané nebo odsouzené k výkonu obecně prospěšných prací. Spolupráce s Armádou spásy při loňském celoročním úklidu se městské části osvědčila a obě strany mají zájem v ní pokračovat. Radní proto schválili uzavření smlouvy i pro letošní rok. Pro zajištění úklidu na vybraných pozemcích na území poskytli příspěvek 200 tisíc korun.

Bezdomovci měli na úklid dosud určenou lokalitu v okolí Svatovítské ulice poblíž nástupní stanice na autobusy na Hradčanské. Podle zkušeností inspektorů odboru péče o prostředí byly nově vytipovány další vhodné lokality, které budou bezdomovci jednou týdně uklízet. Jedná se například o části pozemků v ulici Milady Horákové, kde se hromadí odpadky ve stráni pod zastávkami autobusů, na chodníku a kolem železničního přejezdu. Klienti Armády spásy zajistí také úklid zeleně a chodníků při Evropské ulici a lesíku kolem nádrže Džbán až k parkovišti SK Aritma. To jsou některá z problematických míst, která hyzdí vzhled Prahy 6, neboť jsou trvale znečišťována velkým množstvím odpadků. Rozsah ploch určených k úklidu tak byl oproti loňskému roku mnohonásobně rozšířen. Smlouva s Armádou spásy zároveň umožňuje měnit podle potřeb městské části nejen lokality a rozsah uklízených pozemků, ale také četnost úklidu. Armáda spásy nabídla v případě potřeby provádět i jednorázové úklidy malých skládek.