Rozhovor s předsedkyní komise bytové politiky Jarmilou Vohradskou

O bytové politice městské části Praha 6...

Komise bytové politiky Rady m. č. Praha 6 podle zveřejněných „Zásad k postupu řešení…“ projednává způsob nakládání s volnými byty, které má městská část Praha 6 k dispozici. Jak velký je o tyto byty zájem?

V loňském roce se komise zabývala vyhodnocováním výběrových řízení na 113 volných bytů, o které se ucházelo celkem 3 671 zájemců. Největší zájem občanů se soustředil na 42 obecních bytů určených k privatizaci. Do výběrových řízení se přihlásilo celkem 3 005 zájemců, což v průměru činí cca 72 zájemců o 1 byt! Zájemci, kteří ve výběrovém řízení uspěli, obvykle nabízeli částky 2x až 3x vyšší než jsou částky stanovené pro privatizaci obecních bytů s regulovaným nájemným.

A jaký byl zájem občanů o nájemní bydlení?

Minulý rok byla vypsána výběrová řízení na 60 bytů v novostavbách z kvóty magistrátu, pronajímaných na dobu určitou a za limitované nájemné stanovované magistrátem. Těch se účastnilo 391 zájemců, průměrně cca 6 až 7 zájemců na byt. Komise doporučila magistrátu zájemce, obvykle mladé rodiny s dětmi, kteří vzhledem k dostatečné výši příjmů celé rodiny zaručují bezproblémový pronájem. Dalších 11 výběrových řízení na ostatní uvolněné obecní byty, pronajímané na dobu určitou, se účastnilo celkem 275 zájemců. Zde uspěli ti, kteří nabídli nejvyšší smluvní nájemné.

Jsou částky nabízené za nájem vysoké?

V současné době je nejvyšší smluvní nájemné nabízené za obecní byty obvykle již jen o málo nižší než je tržní nájemné v soukromých domech, které vychází z nabídky a poptávky po bytech na území Prahy 6.

Kde získává městská část volné byty?

Ty se objevují průběžně, ve většině případů jde o byty získané úmrtím nájemců, nebo se jedná o vystěhování neplatičů, či o byty obsazené bez právního důvodu. Než se byt dostane do výběrového řízení, obvykle musí projít rekonstrukcí. Do některých vybydlených bytů radnice investuje statisícové částky.

Komise řeší také individuální žádosti občanů. Čeho se týkají?

Obvykle to jsou žádosti občanů o náhradní byt nebo žádosti o prodloužení nájemní smlouvy. Vloni jich bylo 118. Mezi nimi bylo též 27 případů chronických neplatičů, kteří často dluží obci i statisícové částky a soud jim nepřiznal bytovou náhradu. Neplatiči jsou z obecního bytu vystěhováni do krátkodobého přístřeší. Ubytováním sociálně potřebných občanů se zabývá Komise pro sociálně bytové otázky Rady m. č. Praha 6.