Za odpad se platí více peněz

Zvyšováním poplatků všeho druhu se to od počátku roku jen hemží. Od února bude Pražany stát více peněz každý pytel odpadků vyhozený do popelnice. Na celém území hlavního města byl zvýšen poplatek za komunální odpad.

Důvodem ke změně poplatku je zvýšení sazby daně z přidané hodnoty pro tento druh služeb z 5 % na 19 % od května loňského roku. Pražští zastupitelé usilovali o snížení této sazby na původní výši, avšak neúspěšně. Na základě zákonné iniciativy hl. m. Prahy bude tento návrh znovu předložen Parlamentu ČR.

Ještě v loňském roce magistrát zvýšené náklady za odvoz komunálního odpadu uhradil, což představovalo navíc zhruba 40 milionů korun. V letošním roce, s ohledem na možnosti rozpočtu Prahy, se bohužel promítne tato zvýšená finanční zátěž i do rodinných rozpočtů Pražanů. Poplatek se zvyšuje průměrně o 13,5 %. Dotaci město zachová formou příspěvku na tříděný odpad. Tak budou nejvíce dotováni Pražané, kteří se chovají ekonomicky a odpad třídí.

Poplatek za komunální odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005 Sb. hl.m. Prahy. Vyhláška zároveň určuje ohlašovací a registrační povinnost plátce tohoto poplatku. Plátce poplatku uhradí poplatek ve dvou splátkách, a to do 15. června kalendářního roku za období od 1. ledna do 30. června a do 15. prosince za období od 1. července do 31. prosince.

Nové poplatky za odpad v Kč za měsíc podle vyhlášky

  1x
za 2 týdny
1x
za týden
2x
za týden
3x
za týden
4x
za týden
5x
za týden
6x
za týden
70 ltr. 86 153 287 421 555 689 823
80 ltr. 87 154 283 422 555 689 823
110 ltr. 103 186 349 513 675 931 1005
120 ltr. 102 186 335 504 679 802 955
240 ltr. 163 303 586 829 1101 1285 1593
320 ltr. 234 427 792 1156 1536 1908 2281
660 ltr. 425 768 1454 2140 2825 3511 4197
1100 ltr. 592 1068 2001 2952 3892 4550 5737