Máchovská zření Františka Doležala

Sborník věnovaný malíři a výtvarnému teoretikovi Františku Doležalovi vydalo na konci roku nakladatelství Cherm za podpory městské části.

Malíř žil v Dejvicích a v Bubenči od 40. let minulého století a působil tu až do své smrti v létě 1989. V 60. letech s přáteli, zdejšími umělci, založil v ul. Čs. armády Galerii Vincence Kramáře, která se stala proslulou svými výstavami moderního světového i českého umění. Galerii vedl od jejího otevření až do doby tzv. normalizace, kdy se výstavní činnost začala ubírat zcela jiným směrem.

Doležal patřil k umělecké avantgardě 30. let, vyšel ze surrealismu, byla mu blízká tvorba jeho přítele Josefa Šímy a také Skupiny 42. Publikoval výtvarné recenze a karikatury v dobovém tisku, působil v Divadle E. F. Buriana jako grafik. Obdivoval tvorbu K. H. Máchy, stal se znalcem básníkova rozsáhlého literárního díla. V roce1963 namaloval Doležal první obraz z Malého máchovského cyklu ­ vzniklo asi 35 kvašů, z nichž část tvoří barevný doprovod zmiňovaného sborníku. Druhý, tzv. Velký máchovský cyklus, tvoří kolem 40 olejomaleb. Tyto dva cykly jsou považovány za nejvýznamnější část jeho tvorby.

Období 2. pol. 60. let se shoduje s jeho intenzivní kulturní činností v Praze 6. Proto je také představeno ve sborníku spolu s historií Galerie Vincence Kramáře, která je dokumentována řadou černobílých fotografií. V knize jsou zařazeny texty Františka Doležala, spisovatele Ludvíka Kundery a historiků umění Jana Baleky, Miloslava Racka a Evy Petrové, kromě obrazových příloh jsou připojeny básně věnované malíři a jeho obrazům.

Autorka sborníku, malířova dcera Jarmila Štogrová-Doležalová, představí knihu v Kávovarně v pasáži Lucerna 13. ledna v 18 hodin při zahájení výstavy Františka Doležala. Výstava potrvá denně do 5. února.