Waldorfské třídy: přednášky i jarmark

náhled souboruZačátkem prosince proběhl v ZŠ Dědina již tradiční Vánoční jarmark. Pořádali jej děti, učitelé a rodiče tříd s waldorfskou pedagogikou, které na Praze 6 fungují již šestým rokem.

Pro všechny byl připraven bohatý program, ať už to byly výtvarné dílny, kde si děti mohly vyrobit svíčky, vánoční ozdobičky, malovat na hedvábí i na sklo, nebo stánky s výrobky dětí a rodičů, čajovna, divadlo i koncert smyčcového tria. Část výtěžku byla jako obvykle určena na charitativní účely.

Na leden připravují waldorfské třídy ve spolupráci se ZŠ Dědina Den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 21. 1. od 9 hod. Pro všechny zájemce je připraveno dopoledne ve škole pod vedením zkušených waldorfských pedagogů.

V lednu a v únoru se uskuteční dvě besedy na téma Waldorfská pedagogika, a to 26. 1. ve WMŠ v Dusíkově ulici na Petřinách a 8. 2. v ZŠ Dědina, obě od 18 hod. Na těchto besedách se zájemci o waldorfskou pedagogiku dozvědí mimo jiné také podrobnosti o zápisech dětí do další první třídy, které probíhají individuálně v předem sjednaných termínech. Všechny dostupné informace lze také získat na www.crea.cz/wzsdedina.