I vozíčkáři potřebují plnohodnotný život

Široká veřejnost stále chápe lidi na vozíku jako menšinu, na kterou někteří pohlížejí s lítostí, jiní s lhostejností. Přestože lidé, kteří se v důsledku nehody nebo nemoci ocitli na vozíku, potřebují pro svůj plnohodnotný život specifické podmínky i naši pomoc, nejsou jiní a tedy nejsou ani menšinou. Jsou součástí široké veřejnosti, žijí své životy, mají své radosti a potýkají se starostmi stejně jako každý z nás.

Podporu a pomoc hledají mimo jiné i v organizaci v Pržské organizaci vozíčkářů (POV). Nejčastěji využívají služby poradenství, zejména o sociálních službách a dávkách, dopravě či přístupnosti objektů. Účastní se akcí, které POV pořádá – například speciální módní přehlídky POV Fashion nebo sportovně-kulturní akce Hvězda, s jejíž organizací pomáhá i městská část Praha 6. Pro přihlášené členy a klienty zajišťuje POV na své akce upravenou dopravu zdarma. POV pořádá za výhodných podmínek nejrůznější výlety.

Služby speciální dopravy, kterou zajišťují upravené mikrobusy s hydraulickou plošinou, si mohou lidé s postižením objednat ve všední den i ve dnech pracovního klidu za dotovanou cenu. Mohou využít i službu osobní asistence, která zajistí pomoc v domácnosti. POV dotuje ze sponzorských darů speciální letní pobyty pro děti rodičů s postižením, aby si je mohli rodiče často žijící pouze z důchodů dovolit. POV také zprostředkovává zaměstnání lidem, jež eviduje v databázi zájemců o zaměstnání.

Posláním Pražské organizace vozíčkářů je zajistit členům i klientům takové služby, aby s jejich dopomocí mohli žít samostatně a plnohodnotně svůj život. Všichni, kteří její služby využívají, se na řešení svých potíží se aktivně podílejí. Nejsou jen pasivními uživateli, jejich názory a požadavky pomáhají činnosti organizace upravovat a zlepšovat tak, aby s nimi klienti byli spokojeni.

 Městská část vyhlašuje grantové řízení v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2007
 Poskytování osobní asistence zdravotně postiženým občanům v mimoústavní péči
 Poskytování sociální péče a služeb seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým
 Poskytování ústavní sociální péče tělesně, smyslově a mentálně postiženým občanům.
 Činnosti podporující rozvoj schopností a integraci seniorů a osob s psychickým, smyslovým, mentálním či tělesným postižením
 Poskytování hospicové a ostatní ústavní zdravotnické a sociální péče
 Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici v informačních kancelářích a na www stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz). Nedílnou součástí žádosti je podrobný popis a položkový rozpočet projektu, dále údaje o dosavadní činnosti žadatele.
 Žádost musí být doručena nejpozději do 30. 11. 2006 do 16 hod. do podatelny ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6