Nejlepší učitelé dostali ceny

náhled souboruMěstská část podruhé ocenila práci nejlepších učitelů na základních školách v Praze 6. Z návrhů, které zaslali ředitelé jednotlivých škol, vybrala porota šest učitelů, kteří vynikají úspěchy v každodenní práci a často nad rámec svých povinností. Zároveň udělila titul vynikající učitel i třem začínajícím pedagogům, kteří nemají ještě tři roky praxe.

Poděkování za vynikající výsledky ve vzdělávání žáků předal pedagogům starosta Chalupa společně s místostarostkou Trnkovou. „Vážíme si dobré a náročné práce učitelů základních škol a uvědomujeme si její důležitost,“ zdůvodnil ocenění starosta, který věří, že bude i jistou motivací pro další učitele. Kritériem pro udělení titulů nebyly jen pracovní výsledky žáků, ale i přístup, kreativita a vztahy mezi učiteli a rodiči.

Učitelé, kteří si mohli vybrat věcné dary v hodnotě sedm a půl tisíce korun, často volili jazykový kurz, počítačové vybavení nebo lístky do divadel. „Nečekáme žádné bonusy, o to víc potěší, když si naší práce někdo všimne,“ řekla za všechny Alexandra Kejharová ze školy na Petřinách.

Stejně jako vloni porota neudělila žádnou cenu za výjimečné výkony, například za úspěchy v matematických a jazykových soutěžích.

Vynikající učitelé Prahy 6

Mgr. Hana Gallerová, ZŠ Marjánka, učitelka na I. stupni se zasloužila o úspěšnou přípravu školního vzdělávacího programu, zpřístupňuje práci s PC nejmladším žákům, odvádí vynikající práci s integrovanými žáky.

Mgr. Alexandra Kejharová, ZŠ Petřiny – sever, učitelka na I. stupni, metodička alternativního programu Začít spolu je známá svou tvořivostí a obětavostí; výborný ohlas mají víkendové akce pro děti a rodiče, které pravidelně pořádá pro svou třídu.

Mgr. Oldřich Krofta, ZŠ Na Dl. lánu, koordinátor ICT; podílí se na vybavení školy výpočetní technikou a motivuje k práci s počítači v hodinách, pracuje v rámci projektu Tvořivá škola na modelovém školním vzdělávacím programu v oblasti fyziky (grant EU).

Mgr. Kateřina Prokopová, ZŠ Pod Marjánkou, učitelka angličtiny je vedoucí pro jazykovou oblast v rámci školního vzdělávacího programu; pravidelně vede pedagogické praxe, které jsou pozitivně hodnoceny i katedrou angličtiny PedF UK; výsledky její práce žáci oceňují i po odchodu na střední školu. Každoročně připravuje celoškolní jazykovou slavnost.

Mgr. Hana Streinzová, ZŠ Dědina, učitelka chemie, biologie, výchovná poradkyně, dlouholetá předsedkyně předmětových komisí je známá svou svědomitou prací s žáky, náročností a nestranným, spravedlivým přístupem.

Mgr. Marie Šreinová, ZŠ nám. Interbrigády, učitelka matematiky a fyziky je oporou vedení školy při prosazování koncepce školy a její profilace; vlídným a důsledným přístupem jako třídní učitelka dokázala v průběhu dvou let, že se poměrně neúspěšná a problémová třída pod jejím vedením proměnila ve třídu velmi dobrou.

Učitelé s méně než 3 lety praxe:

Mgr. Marcela Matějková, ZŠ Petřiny – jih, učitelka na I. stupni, podílí se na programu Zdravá škola realizací projektového a tvořivého vyučování (např. Noc s Andersenem, Karneval, Zamykání školy, hudební, dramatické a sportovní aktivity projektu Prvňáčkem na zkoušku); má mimořádný podíl na výchově nejmladších dětí k počítačové gramotnosti.

Mgr. Jana Šebáková, ZŠ a MŠ Hanspaulka, učitelka na I. stupni, zavádí program Začít spolu, mnoho času tráví s dětmi nad rámec svých povinností; u jejích žáků se prokazatelně výrazně rozvíjejí schopnosti samostatné práce i vzájemné spolupráce.

Mgr. Vladimír Štolc, ZŠ T.G. Masaryka, učitel přírodopisu a rodinné výchovy, zpracovatel několika úspěšných grantů, připravuje žáky v biologickém semináři na soutěže; připravil nový výukový program v rodinné výchově, ceněn jako výchovného poradce a protidrogový koordinátor