Stát uspěchal novelu zákona pro podnikatele

V srpnu začala platit novela živnostenského zákona, která  má zjednodušit postupy při registraci podnikatelů. Cílem novely je snížit počet administrativních úkonů a návštěv, které je podnikatel povinen v souvislosti s podnikáním učinit. Systém však doposud nepracuje tak, jak by měl.

Systém tzv. Centrálních registračních míst /CRM/ na živnostenských úřadech soustředí některé úkony, které by podnikatel jinak musel vyřizovat sám. Nyní je za něj mohou vykonat úředníci. V praxi to znamená, že pokud bude podnikatel provádět úkon prostřednictvím CRM, vyplní jednotný formulář a kromě vlastního ohlášení  živnosti, žádosti o koncesi, je možné současně provést daňovou registraci na finančním úřadě, oznámit  tyto skutečnosti  orgánům správy sociálního zabezpečení úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. Živnostenský úřad má také možnost sám žádat o výpis z rejstříku. Všech těchto služeb podnikatel může a nemusí využít. Formuláře jsou k dispozici jak  na živnostenských úřadech nebo na webových stránkách  úřadů městské části a magistrátu.

Po shromáždění potřebných informací provede živnostenský úřad, elektronickou poštou, „distribuci“ těchto údajů věcně příslušným orgánům veřejné správy a získané údaje použije pro potřeby zaregistrování, popřípadě je sdělí podnikateli. Oproti současnému stavu nebude tedy docházet k duplicitním úkonům.

 „Projekt CRM, tak jak byl narychlo vypuštěn, není dnes zcela efektivní a připraví nejedny těžké chvíle jak podnikatelům, tak úředníkům,“ říká vedoucí živnostenského odboru Prahy 6 Milan Svítek. Propojení jednotlivých rejstříků se očekává v průběhu několika let, proto se komunikace mezi úřady odehrává převážně klasickou poštou. Formuláře jsou nepřehledné a rozsáhlé a podnikatel se v nich nemusí vždy vyznat. „Uvědomujeme si důležitost projektu do budoucna, a proto již máme připraven plán na zvýšení komfortu pro podnikatele. Např. zvýšením počtu obslužných boxů, čímž by se vyřízení podání klienta výrazně urychlilo,“ sdělila tajemnice úřadu Prahy 6 Lenka Pokorná. Podnikatele, kteří využijí možnosti CRM, proto úřad prosí o shovívavost a trpělivost při vyřizování záležitostí na živnostenském odboru. „Pracovníci odboru nemohou v žádném případě vyřízení žádosti urychlit nebo přednostně zpracovat,“ vysvětluje Svítek.